Nabíjanie autobatérie

Máte problém so štartovaním a predpokladáte, že za to môže autobatéria? Nemusíte hneď robiť unáhlené závery a kupovať novú. Možno ju stačí len nabiť. Viete však, ako správne nabiť autobatériu a aké úkony treba predtým urobiť? Povieme si o tom v našom článku.

Prečo je správne nabíjanie autobatérie dôležité?

Autobatéria dáva energiu na naštartovanie (premena chemickej energie na elektrickú) a udržuje vozidlo v prevádzke. Ak je batéria slabá alebo stará, tak už nemôže vykonávať ani jednu z týchto činností. Ak teda spozorujete, že váš motor má problémy pri štartovaní alebo vôbec neštartuje, je potrebné autobatériu nabiť.

V súvislosti so životným prostredím je čoraz dôležitejšie dbať na správne udržiavanie a nabíjanie autobatérie, aby vydržala dlho funkčná. Je to najmä z dôvodu ekologickej záťaže starých a nepoužiteľných batérií, ktoré obsahujú toxické chemikálie.

Problémom sú aj staršie vozidlá, ktorých sú tieto batérie súčasťou. Spracovávanie starých vozidiel usmerňuje zákon pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR.

Správne nabíjanie batérie vám okrem naštartovania auta pomôže aj zistiť, či je čas na novú. Ak napríklad ponechané vnútorné osvetlenie cez noc vybije batériu, ale batéria je ešte v poriadku, mala by sa rýchlo nabiť. Pokiaľ sa ale nenabije alebo ju treba nabíjať niekoľkokrát, treba ju už vymeniť. 

Vedeli ste, že...

… likvidácia použitých batérií sa riadi podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch?

Čo ovplyvňuje životnosť autobatérie?

Najdôležitejšie je vybrať si autobatériu, ktorú odporúča výrobca pre daný typ vozidla. Ak použijete príliš silnú batériu, alternátor už nemusí stačiť na jej dobitie na požadovanú úroveň. Naopak, slabšia batéria znamená rôzne problémy s dodávaním elektrickej energie vozidlu.

Životnosť autobatérie je vo všeobecnosti uvádzaná na 3 až 6 rokov. Avšak môžete ju predĺžiť vhodným spôsobom jazdy, a to najmä nasledujúcimi faktormi: 

 • Jazdená vzdialenosť – pre životnosť autobatérie sú najhoršie krátke jazdy. Pri štartovaní motora sa totiž autobatéria vybíja, ale počas jazdy sa zase dobíja na svoju normalizovanú hodnotu. Čím sú však jazdy kratšie, o to menej sa batéria stihne dobiť.

 • Vek vozidla – čím modernejšie auto máte, tým dôležitejšie je kontrolovať stav batérie. Je to najmä z dôvodu, že autobatéria poháňa rôznu doplnkovú elektroniku.

 • Typ motora – naftový motor zaťažuje pri štarte autobatériu viac ako motor benzínový, a to najmä v zimnom období.

 • Elektronika nachádzajúca sa v aute – pri vypnutom motore je dôležité vypínať aj všetky externé spotrebiče. Ich nadbytok znižuje životnosť autobatérie.

 

Príprava na nabíjanie autobatérie

Pred nabíjaním autobatérie treba myslieť na nasledovné úkony:

 • Prečítajte si manuál – jednotliví výrobcovia vozidiel môžu mať svoje vlastné pokyny pre danú značku a model vozidla.

 • Pamätajte na bezpečnosť – vyhnite sa nabíjaniu batérie tam, kde hrozí riziko požiaru alebo je v priestore dym, pretože autobatéria obsahuje toxické látky. Pred nabíjaním si preto nasaďte rukavice a ochranné okuliare. Samozrejmosťou je odložiť všetky šperky. 

 • Sledujte podozrivý zápach – pokiaľ cítite vôňu, ktorá pripomína zhnité vajcia (sulfán), tak to nie je dobre. Môže ísť o únik nebezpečného plynu. V takom prípade zájdite radšej do servisu.

 • Skontrolujte koróziu – autobatéria obsahuje kyseliny a rôzne soli, ktoré sú ich produktom. Tieto látky môžu pri styku so vzduchom spôsobiť koróziu, ktorá dokáže vážne ohroziť elektrický systém vozidla. Okrem toho môžu zapríčiniť, že autobatéria sa nenabije. Koróziu je preto potrebné pred nabíjaním odstrániť drôtenou kefou.

 • Preverte teplotu batérie – teplo sálajúce z puzdra na batériu môže znamenať, že autobatéria ešte pracuje, prípadne, že ešte nedávno bola používaná. Pred nabíjaním preto nechajte autobatériu vychladnúť.

TIP!

Niektoré poisťovne ponúkajú pri PZP v rozsahu svojich asistenčných služieb aj pomoc pri vybitej autobatérii.

Uzavrieť PZP

Ako nabiť autobatériu? Postup nabíjania

Ak vlastníte základnú prenosnú nabíjačku, vykonajte nasledovný postup:

 • Nabíjačku pripojte k batérii – uistite sa, že nabíjačka a vozidlo sú vypnuté. Následne pripevnite červenú (kladnú) svorku ku kladnému pólu batérie. Potom pripevnite čiernu (zápornú) svorku na stabilné miesto na karosérii alebo podvozok vozidla. Môžete ju pripojiť aj k zápornému pólu batérie, ale to nemusí byť vždy tou najbezpečnejšou voľbou. 

 • Pripravte nabíjačku – nastavte na nabíjačke napätie a prúd. Nízke hodnoty majú za následok dlhšiu dobu nabíjania, ale sú spoľahlivejšie. Dôležité je postupovať podľa pokynov nabíjačky a podľa pokynov uvedených v príručke majiteľa.

 • Zapnite nabíjačku – pokiaľ treba nabíjačku zapojiť do napájacieho zdroja, uistite sa, že ste tak urobili. Následne už stačí iba otočiť prepínač a čakať. Niektoré nabíjačky sa dokážu automaticky vypnúť, keď je batéria nabitá, prípadne ju môžete vypnúť po uplynutí stanoveného času. 

 • Odpojte nabíjačku – odpojením svoriek. Najlepšie spravíte, ak tak urobíte v opačnom poradí, čiže najskôr odpojíte čiernu svorku a potom červenú. 

 

V prípade, že vlastníte vozidlo so štart-stop systémom, správne nabíjanie autobatérie vyzerá trochu inak. Druhý koniec čierneho kábla treba namiesto záporného pólu vybitej batérie pripevniť na blok motora auta s vybitou batériou alebo iný kovový diel s ním spojený. Následne už môžete pokračovať spôsobom uvedeným vyššie.

Záver

Životnosť batérie predĺžite vhodným spôsobom jazdy. Ako nabiť autobatériu? Samotné nabíjanie autobatérie však nie je vôbec komplikované. Najlepšie urobíte, ak budete sa budete riadiť podľa pokynov výrobcu vozidla a následne postupovať spôsobom uvedeným v článku.

Ako vyplýva z článku, na pomoc máte nárok aj v tom prípade, že porucha vozidla a vybitá batéria je zahrnutá vo vašich asistenčných službách. Výber poisťovne, pri uzatváraní PZP je skutočne dôležité. Využite našu online kalkulačku povinného zmluvného poistenia a porovnajte si jednotlivé ponuky poisťovní.

Chcem uzavrieť PZP