Cestovné poistenie na Ukrajinu

Vaša predstava o dovolenke síce môže byť pokojná a pohodová, ale cestovné poistenie by ste si rozhodne mali uzatvoriť aj pred odchodom na Ukrajinu.


Napriek tomu, že Ukrajina je naša susedná krajina, len málokto z nás ju skutočne pozná. Ak ste ju však nestihli spoznať doteraz, na cestu sa ani nechystajte. Vojnové dobrodružstvo je určite to posledné, čo by ste si priali zažiť.

Na Ukrajinu necestujte

24. februára 2022 sa začala ruská invázia na Ukrajinu, ktorá ešte viac rozšírila konflikt trvajúci na východnej Ukrajine už od roku 2014. Dopady tejto situácie pociťujeme aj na Slovensku, a to predovšetkým prostredníctvom vysokého počtu utečencov, ktorí u nás hľadajú útočisko, ale aj množstvom nečakaných ekonomických dopadov.


To, že k našim susedom v momentálnej situácii nemôžeme bezpečne vycestovať, je viac ako jasné. To má, prirodzene, vplyv aj na cestovné poistenie na Ukrajinu. Cestovné poistenie totiž už dávnejšie neplatí na územiach Doneckej a Luhanskej oblasti, teda v regiónoch, ktoré sú dlhodobo mimo kontroly vlády. Cestovné poistenie do Ukrajiny sa ešte viac obmedzilo od februára tohto roku, kedy Ministerstvo zahraničných vecí a zahraničných záležitostí Slovenskej republiky (MZV SR) vydalo najskôr tretí (odporúčanie necestovať na Ukrajinu bez ohľadu na účel cesty), a potom štvrtý stupeň cestovného odporúčania (odporúčanie občanom SR bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu do tejto krajiny).


Vzhľadom na tieto skutočnosti je platnosť cestovného poistenia obmedzená. Ak by ste totiž vycestovali na územie vo vojnovom stave, alebo do oblasti, ktorá bola vyhlásená Ministerstvom zahraničných vecí SR za nebezpečnú, vzťahuje sa na ne výluka z cestovného poistenia.


Na Ukrajinu teda v žiadnom prípade necestujte. Ak by ste tak urobili, nebudete krytí cestovným poistením, ale cestujete na vlastné riziko. Pred vycestovaním do akejkoľvek krajiny sledujte cestovné odporúčania zverejňované Ministerstvom zahraničných vecí SR. Kvôli bezpečnostným podmienkam ministerstvo aktuálne neodporúča vycestovať ani do Ruska, Moldavska či Bieloruska.

Cestujte naplno

Nepodceňujte cestovné poistenie

Lekárske ošetrenie, hospitalizácia alebo operácia v zahraničí vás môže vyjsť na stovky tisíc EUR. Kvalitné cestovné poistenie vás plne ochráni pred rizikami a pomôže vám s úhradou nákladov. Okrem krytia liečebných níkladov si môžete poistiť i omeškanie letu či stratu batožiny.


Cestovné poistenie a COVID - 19

Pri uzatváraní cestovného poistenia je dôležité myslieť na súčasnú situáciu spojenú s ochorením COVID-19. Okrem podmienok v našej krajine je potrebné naštudovať si všetky informácie aj o podmienkach na mieste, kam cestujete.


Mnohé poisťovne majú v rámci cestovného poistenia aj krytie COVID-19. V niektorých prípadoch to platí dokonca aj vtedy, keď cestujete do rizikovej krajiny. Poistenie s krytím COVID-19 aj do rizikovej krajiny si u nás môžete pohodlne uzavrieť.