Cestovné poistenie na Island

Vaša predstava o dovolenke síce môže byť pokojná a pohodová, ale cestovné poistenie by ste si rozhodne mali uzatvoriť aj pred odchodom na Island.


Island je ostrovný štát, ktorý leží v severnej časti Atlantického oceánu. Jeho rozloha predstavuje 103 125 km2 a je to druhý najväčší ostrov v Európe. Island je tiež známy pod názvom “Krajina ľadu a ohňa“, pretože sa zároveň nachádza v mieste hranice dvoch zemských tektonických platní. Práve preto je Island stále vulkanický aktívnou oblasťou. Túto krajinu sopiek, gejzírov, ľadovcov, vodopádov, fjordov, ale i pastvín a hôr si zamiluje každý, kto Island navštívi.

Dôležité informácie pred cestou

Turista si pri ceste na Island vystačí s platným cestovným pasom. Vízová povinnosť pre Island neplatí pre pobyty, ktoré sú kratšie ako 90 dní, očkovanie nie je povinné, odporúča sa však očkovanie proti tetanu, žltačke typu B a besnote. Očkovanie je vhodné konzultovať s odborníkmi pred plánovanou cestou.

Prírodné krásy a zaujímavosti

Island je krajinou, ktorá uchváti predovšetkým milovníkov nespútanej prírody. Na Islande môžete vidieť aktívne i neaktívne sopky, termálne pramene, ľadovce, gejzíry, ale tiež neskutočné hory. Nachádzajú sa tu 3 národné parky (Jokulsárgljúfur, Snaefellsness a Skaftafell), 29 prírodných rezervácií, 9 prírodných parkov, 30 prírodných pamiatok a desiatky ďalších miest zvláštneho významu.

Z gejzírov je najznámejší Geysir, z vodopádov Gullfoss a zo sopiek Hekla. Geysir vyvrhuje vriacu vodu až do výšky 60 metrov a to každých 5 až 8 hodín. Neďaleko Geysiru je vodopád Gullfoss, ktorý je považovaný za jeden z najkrajších vodopádov na ostrove. Najvyšším miestom je vrchol hory Hvannadalshnjúkur, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 2 119 metrov.

Na Islande sú samozrejme i moderné mestá, hlavným mestom je Reykjavík, ktorý je zároveň najsevernejšie položeným mestom na svete. Ďalším mestom, ktoré stojí za návštevu, je prístavné mesto Keflavík, kde sa nachádza najdôležitejšie islandské letisko.

O cestovnom poistení na Island

Rozhodli ste se vycestovať na Island? Nezabudnite na kvalitné cestovné poistenie, nikto nechce automaticky počítať s nepríjemnou udalosťou, ale rozhodne je lepšie byť na ňu pripravenú.

Prečo je cestovné poistenie dôležité?

Cestovné poistenie je určené predovšetkým na krytie liečebných nákladov v prípade, ak sa Vám stane na cestách nejaký úraz alebo ochoriete.

Štandardne sú v základnom balíčku poistení zahrnuté náklady na:

  • ošetrenie,

  • hospitalizáciu,

  • nutné lieky,

  • liečbu,

  • naliehavé prevozy,

  • repatriácia,

  • prevoz telesných ostatkov.


Poisťovne ponúkajú spravidla niekoľko variant cestovného poistenia, ktoré sa líšia výškou poistného limitu a obvykle i rozsahom asistenčných služieb.

Súčasťou poistenia sú vždy spomínané asistenčné služby tiež ponuka ďalších pripoistení: úrazové pripoistenie - trvalé následky úrazu, smrť úrazom, denné odškodné, pripoistenie batožín – zničenie, poškodenie či strata, pripoistenie zodpovednosti – za škody, ktoré poistený spôsobí tretím osobám na ich majetku alebo zdraví, pripoistenia storna cesty – preplatenie storno poplatkov cestovnou kanceláriou pri storne cesty.

Cestujte naplno

Nepodceňujte cestovné poistenie

Lekárske ošetrenie, hospitalizácia alebo operácia v zahraničí vás môže vyjsť na stovky tisíc EUR. Kvalitné cestovné poistenie vás plne ochráni pred rizikami a pomôže vám s úhradou nákladov. Okrem krytia liečebných níkladov si môžete poistiť i omeškanie letu či stratu batožiny.


Cestovné poistenie a COVID - 19

Pri uzatváraní cestovného poistenia je dôležité myslieť na súčasnú situáciu spojenú s ochorením COVID-19. Okrem podmienok v našej krajine je potrebné naštudovať si všetky informácie aj o podmienkach na mieste, kam cestujete.


Mnohé poisťovne majú v rámci cestovného poistenia aj krytie COVID-19. V niektorých prípadoch to platí dokonca aj vtedy, keď cestujete do rizikovej krajiny. Poistenie s krytím COVID-19 aj do rizikovej krajiny si u nás môžete pohodlne uzavrieť.