Prinášame Vám užitočné tipy, ako predchádzať najčastejším zdravotným problémom v letnom období v zahraničí odPrinášame Vám užitočné tipy, ako predchádzať najčastejším zdravotným problémom v letnom období v zahraničí od   Axa Assistance.


Cestujte naplno

Nepodceňujte cestovné poistenie

Lekárske ošetrenie, hospitalizácia alebo operácia v zahraničí vás môže vyjsť na stovky tisíc EUR. Kvalitné cestovné poistenie vás plne ochráni pred rizikami a pomôže vám s úhradou nákladov. Okrem krytia liečebných níkladov si môžete poistiť i omeškanie letu či stratu batožiny.
Najčastejšie zdravotné problémy v zahraničí:

 • zažívacie problémy,

 • popáleniny od slnka, úpal

 • odreniny od koralov, šliapnutie na morského ježka,

 • nachladnutie, angína,

 • zápal stredného ucha.

Ako predchádzať zdravotným problémom v zahraničí:

Zažívacie problémy sú nám hlásené predovšetkým z Egypta a Turecka. Tamojšia voda obsahuje baktérie, na ktoré náš organizmus nie je zvyknutý. Aj obyčajné čistenie zubov a vypláchnutie úst miestnou vodou môže spôsobiť zažívacie problémy. Odporúčame nepiť v týchto oblastiach vodu z kohútika, ale kupovať si vodu balenú.

Popáleninám sa najlepšie vyhnete tak, že budete používať krémy s vysokým ochranným faktorom a obmedzíte pobyt na slnku v čase medzi 11 a 15 hodinou, kedy je pôsobenie lúčov najintenzívnejšie. Nemali by ste tiež zabúdať na skutočnosť, že slnko opaľuje aj keď je pod mrakom alebo ak ste vo vode. Účinným prostriedkom pre zníženie rizika úpalu je preto pokrývka hlavy, ktorá by mala byť samozrejmosťou predovšetkým v južných štátoch.

Proti poraneniam spôsobenými morskými živočíchmi je účinnou prevenciou obozretnosť a opatrnosť. Osteň morského ježka zapichnutý v chodidle často vyžaduje lekárske vyšetrenie, takisto ako poranenie o morský koral. Pokiaľ rana hnisá, nemali by ste na nič čakať a ihneď vyhľadať lekársku pomoc. Medúzy po popŕhlení zanechajú na koži zvyšky svojich žihadiel, ktoré je potreba opatrne odstrániť. K tomu môže poslúžiť piesok, ktorým popálenú časť tela potriete. Miesto by sa následne malo opláchnuť morskou vodou a poliať bielym octom.

Nachladnutie a angína sú často spôsobené prechodom z/do klimatizovaných miestností. Pokiaľ si chcete odskočiť z horúcej pláže na ľadovú kávu do klimatizovanej kaviarne, mali by ste si vyzliecť mokré plavky a náležite sa obliecť.

Najmä v Turecku a Egypte zaznamenávame najviac prípadov, kedy sa zdravotnícke zariadenia snažia na lekárskej starostlivosti zarobiť. Neprimerane preto naordinujú zákroky a lieky, ktoré nie sú s ohľadom na zdravotný stav pacienta potrebné. To všetko v domnienke, že im poisťovňa náklady zaplatí späť. V mnohých prípadoch sa naviac klienti dostanú do situácie, kedy sú v nemocnici držaní dlhšie ako je nutné, sú im zabavené cestovné doklady a musia vyčkať, dokiaľ sa nevyrieši úhrada za ich ošetrenie. Vždy je preto dôležité bezodkladne kontaktovať (najlepšie ešte pred návštevou lekára) asistenčnú službu, ktorá si prevezme komunikáciu so zdravotníckym zariadením a podnikne všetky patričné kroky pre elimináciu týchto nepríjemností.Vzniknuté škody vyplývajúce zo zodpovednosti:

 • poškodenie vypožičaného dopravného prostriedku,

 • poškodenie vybavenia v hoteli.

Poistenie zodpovednosti za škody sa nevzťahuje na škodu spôsobenú prevozom alebo riadením a v dôsledku prevozu, popr. riadením motorového či nemotorového vozidla. Pokiaľ si teda klient požičia na dovolenke auto či skúter a je účastníkom dopravnej nehody, nie je hradená škoda na motorovom prostriedku, ani škoda, ktorá bola prevozom motorového prostriedku spôsobená (napr. poškodenie pouličného osvetlenia). Doporučujeme preto spýtať sa priamo v požičovni, ako majú svoje autá poistené a aká hrozí klientovi spoluúčasť v prípade poškodenia vozidla.

Poškodenie hotelového vybavenia (rozbité okno a pod.) je poistením kryté. Vždy je však dôležité informovať sa u asistenčnej služby, či poistenie pokrýva konkrétne vzniknutú situáciu a akým spôsobom je najlepšie v daný moment postupovať. Všeobecne doporučujeme nič na mieste nehradiť a predať kontakty na poisťovňu. Klient by mal taktiež škodu vyfotiť a spísať si s personálom hotelu protokol, v ktorom bude uvedený popis škody a kontakty oboch strán (pri procese likvidácie môže likvidačné oddelenie poisťovne túto dokumentáciu od klienta požadovať).

Škody vzniknuté pri leteckej preprave

Škody vzniknuté pri leteckej preprave (napr. oneskorenie batožiny / zrušenie letu) sú v cestovnom poistení zahrnuté. Pri zrušení letu je dôležité obrátiť sa na letecký personál a asistenčné služby pre získanie potrebných informácií ako postupovať.

Pri oneskorení batožiny je nevyhnutné obrátiť sa ihneď na reklamačné oddelenie na letisku a požadovať potvrdenie o oneskorení/strate batožiny. Potvrdenie je nutné vyžiadať si aj v prípade, pokiaľ letecká spoločnosť batožinu následne dohľadá a vráti ju klientovi (v prípade likvidácie škody sa od týchto podkladov môže odvíjať vyššie poistného plnenia).

DESATORO PRE KLIENTA

 • Podstúpiť pred cestou preventívnu prehliadku (obzvlášť zubnú, u praktického lekára a gynekológa) a riadiť sa odporúčaniami svojho lekára.

 • Doplniť chýbajúce povinné očkovanie, zistiť si a podstúpiť odporučené očkovanie (najmä v exotických oblastiach.

 • Užívať potrebnú preventívnu medikáciu a vhodné opaľovacie krémy.

 • Vziať si so sebou dostatočné množstvo všetkých užívaných liekov.

 • Mať so sebou lekárničku so základným vybavením.

 • Zistiť si pred cestou bezpečnostnú situáciu v cieľovej destinácii, vrátane doporučení slovenských úradov (zvlášť pokiaľ sa jedná o rizikovejšiu oblasť). Rešpektovať pokyny a nariadenia autorít, nechodiť do zakázaných oblastí a vyhýbať sa rizikovým miestam.

 • Konzumovať alkoholické nápoje s mierou a nepodnikať pod ich vplyvom žiadne rizikovejšie činnosti (lyžovanie, plávanie a pod.).

 • Používať ochranné pomôcky (prilba, rukavice, chrániče atď.) a mať všetko vybavenie skontrolované a nastavené odborníkmi.

 • Nepreceňovať svoje sily, nechodiť napr. na túry samostatne a poznať čísla tiesňových linek.

 • Nenechávať svoje veci bez dozoru (stačí aj chviľková nepozornosť, ktorú zlodej okamžite využije). Na cennosti využívať napr. hotelový trezor. Zbytočne neukazovať peniaze a cennosti na verejnosti a nedávať nikdy svoje doklady z ruky.

 • Mať k dispozícii dostatočnú finančnú rezervu pre neočakávané situácie.