Pri cestovnom poistení máte na našom portáli možnosť vybrať si pre vás najvýhodnejší spôsob platby. Či už ide o:

  • platbu poštovou poukážkou,

  • prevod z účtu,

  • internet banking,

  • online platbu,

  • online platbu kartou – CardPay (debetnou alebo kreditnou kartou)

Všetky platby smerujú vždy priamo na účet vami zvolenej poisťovne.

Výber spôsobu úhrady uskutočnite počas uzatvárania cestovného poistenia v kroku Spôsob platby. Teda ešte počas procesu uzatvárania návrhu poistnej zmluvy. Po potvrdení zadávaných údajov a kliknutí na Uzavrieť poistenie budete mať možnosť vybraný spôsob platby kedykoľvek zmeniť na iný.

V prípade cestovného poistenia musí byť poistné zaplatené vždy v lehote na zaplatenie poistného, ktorá je uvedená v návrhu poistnej zmluvy, prípadne priamo v poistke. Každá poisťovňa môže mať pre platbu stanovené osobitné podmienky, preto vám odporúčame po uzatvorení poistenia dôkladne si ich preštudovať a poistné uhradiť včas. Ideálne je úhradu zrealizovať ihneď po uzatvorení poistenia.