Ak sa chystám na dovolenke iba rekreačne športovať mám mať aj poistenie úrazu?

Základom cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí (v individuálnom krátkodobom cestovnom poistení je výška poistnej sumy až 120.000 EUR na jednu poistnú udalosť). Bez tohto rizika nie je možné uzavrieť poistenie iných rizík, čiže ani úrazového poistenia. Úrazové poistenie si klient môže, ale nemusí poistiť.

Úrazové poistenie v Union poisťovni znamená poistenie trvalých následkov úrazu, ktoré sa posudzujú rok po vzniknutom úraze utrpenom v zahraničí, resp. odškodnenie pozostalých v prípade smrti poisteného v zahraničí v dôsledku úrazu. Ošetrenie úrazu, alebo iného zranenia je kryté z poistenia liečebných nákladov.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2