Základom  cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí (v individuálnom krátkodobom cestovnom poistení je výška poistnej sumy až 120.000 EUR na jednu poistnú udalosť). Bez tohto rizika nie je možné uzavrieť poistenie iných rizík, čiže ani úrazového poistenia. Úrazové poistenie si klient môže, ale nemusí poistiť.

Napr. úrazové poistenie v Union poisťovni znamená poistenie trvalých následkov úrazu, ktoré sa posudzujú rok po vzniknutom úraze utrpenom v zahraničí, resp. odškodnenie pozostalých v prípade smrti poisteného v zahraničí v dôsledku úrazu. Ošetrenie úrazu, alebo iného zranenia je kryté z poistenia liečebných nákladov.

Dovolenka má byť príjemne strávený čas bez väčších komplikácií. Zahoďte všetky svoje starosti a vybavte si cestovné poistenie na dovolenku s vysokým krytím a výhodnými pripoisteniami. Ak teda počas dovolenky plánujete vykonávať športovú činnosť, odporúčame uzavrieť doplňte si cestovné poistenie o poistenie rizikových športov. Buďte si istí, že aj keď sa niečo stane, nebudete na to sami.