Plánovaná dovolenka sa zrušila, ale už som mal zaplatené cestovné poistenie

Som v zahraničí, ale môj let bol zrušený, čo mám robiť?

Som v zahraničí, čo mi poisťovňa uhradí v súvislosti s COVID-19?

Som už dlhšie v zahraničí a po celý čas mám zjednané cestovné poistenie. Na čo sa mi vzťahuje?

Ak vycestujem do krajiny, kde koronavírus ešte nie je a nakazím sa, čo mi bude poistenie kryť?

Kde nájdem zoznam rizikových krajín?

Čo znamená 3. stupeň cestovného odporúčania ministerstva zahraničia?

Čo mám robiť, keď mám cestovať do krajiny s výskytom koronavírusu?

Musím odletieť do krajiny, kde bola hlásená nákaza koronavírusom. Stane sa mi úraz, ktorý nesúvisí s koronou. Pokryje mi cestovné poistenie takúto liečbu a preplatia mi úrazové poistenie?

Pokryje mi poistenie storna zájazdu zrušenie zájazdu kvôli koronavírusu?

V zahraničí ma zavreli do karantény, čo mám robiť?

Som v zaplatenom hoteli, zajtra mi končí pobyt, ale hotel sa dostane do karantény. Takže musím 14 dní zostať na hotelovej izbe, ale mne zaplatený pobyt končí zajtra. Kto zaplatí ubytovanie a stravu v hoteli počas karantény?

Oblasť, kam som mal v budúcnosti cestovať, uzavreli do karantény. Dostanem naspäť peniaze za vopred uhradenú letenku, ubytovanie atď?

Dá sa posunúť termín platnosti cestovného poistenia, keď dôjde k posunu termínu zájazdu v dôsledku koronavírusu?

Mám zjednané poistenie storna zájazdu, ale zájazd bol kvôli COVID-19 zrušený. Je možné ho uplatniť?

Mal som objednaný pobyt v zahraničí cez cestovnú kanceláriu.

Poisťovne

AXA Assistance

Pri posudzovní, či poisťovňa uhradí a zaistí náklady na liečenie a repatriáciu spôsobenú COVID-19 bude skúmať dátum odchodu do zahraničia. Ak je odchod pred 12.03.2020, náklady Vám uhradí. Pokiaľ bol ale odchod po 12.03.2020, nebudú tieto náklady uhradené.

V prípade ak budete uzavretý do karantény bez zdravotných komplikácií a príznakov COVID-19, na samotnú karanténu sa poistenie nevzťahuje, a náklady budú znášať orgány, ktoré karanténu nariadili. Poisťovňa Vám poskytne právnu pomoc s uplatnením Vašich nárokov na vymáhanie. Pokiaľ odjazd do zahraničia bol pred 12.03.2020, predĺži Vám navyše aj bezplatne cestovné poistenie na dobu nevyhnutne potrebnú na návrat do SR.

Allianz poisťovňa a.s.

Poisťovňa sa riadi iba jedinou informáciou - či bola daná oblasť v čase vycestovania medzi nedoporučenými. V prípade karantény, alebo zrušenia letu nepredlžuje platnosť cestovného poistenia.

UNION poisťovňa a.s.

Pre poisťovňu je rozhodujúci dátum 31.03.2020. Ak nebolo možné sa vrátiť z dôvodu zatvorenia hraníc, alebo zrušenia letov, bezplatne Vám predĺži platnosť poistenia ale max. do 31.03.2020. Po celú dobu poistenie kryje aj škody vzniknuté v súvislosti s COVID-19.

Od 1.4.2020 je vždy potrebné zjednať si už novú zmluvu cestovného poistenia, kde sa už bude posudzovať, či v čase odchodu nebola daná oblasť medzi nedoporučenými.

Dôležité odkazy

Tel. č. na asistenčné služby poisťovní:

Allianz poisťovňa a.s. - +421 252 933 113
AXA assistance - +421 220 664 229
UNION poisťovňa a.s. - +420 296 339 644 (asistenčné služby pre UNION zaisťuje Eurocross Assistance)

E-maily na ktoré zaslať žiadosť o zrušenie poistenia:

Allianz poisťovňa a.s. - allianzsp@allianzsp.sk
AXA assistance - info@axa-assistance.cz
UNION poisťovňa a.s. - union@union.sk

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

https://www.mzv.sk

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice