Často kladené otázky - COVID-19

Často kladené otázky - COVID-19

Plánovaná dovolenka sa zrušila, ale už som mal zaplatené cestovné poistenie

Cestovné poistenie je možné zrušiť pred počiatkom poistenia. Pre zrušenie zmluvy a vrátenie zaplateného poistného je nevyhnutné kontaktovať poisťovňu, a to ešte pred počiatkom poistenia (spravidla je to dátum odchodu).Žiadosť zašlite voľnou formou spoločne s číslom Vášho účtu na nižšie evedenú e-mailovú adresu:

Allianz poisťovna a.s. - allianzsp@allianzsp.sk
AXA assistance - info@axa-assistance.cz
UNION poisťovna a.s. - union@union.sk

Som v zahraničí, ale môj let bol zrušený, čo mám robiť?

Hlavne nepanikárte. V prvom rade kontaktujte asistenčnú službu, a dohodnite sa na ďalšom postupe - cieľom operátora asistenčnej služby je dostať Vás čo najskôr späť do SR. Tel.č. na asistenčné služby nájdete nižšie:

Allianz poisťovna a.s. - +421 252 933 113
AXA assistance - +421 220 664 229
UNION poisťovna a.s. - +420 296 339 644 (asistenčné služby pre UNION zaisťuje Eurocross Assistance)

Som v zahraničí, čo mi poisťovňa uhradí v súvislosti s COVID-19?

Princípom cestovného poistenia je, aby Vám pokrylo udalosti, ktoré ste nemohli očakávať. Podľa toho sa riadia aj poisťovne pri uznávaní nároku. Všeobecne teda možno zjednodušiť, že poisťovňa Vám zaplatí náklady súvisiace s COVID-19 iba ak Ministerstvo zahraničných vecí, alebo WHO nevydalo zákaz, alebo doporučili do danej oblasti nejazdiť. V takom prípade už bolo možné toto riziko očakávať.

Ak ste sa ale dostali do zahraničia skôr, než sa Vaša oblasť objavila na vyššie uvedených zoznamoch, poisťovne Vám poskytnú poistné plnenie, viď. ďalší bod.


Som už dlhšie v zahraničí a po celý čas mám zjednané cestovné poistenie. Na čo sa mi vzťahuje?

V prvom rade cestovné poistenie kryje všetko, na čo bolo zjednané. Teda pokiaľ sa Vám stane udalosť nesúvisiaca s COVID-19, nebude mať aktuálne celosvetová kríza na riešenie poistnej udalosti žiadny vplyv. Napr. Ak si zlomíte nohu, tak Vám poisťovňa zabezpečí a uhradí lekársku pomoc.

Z hľadiska rizík súvisiacich s COVID-19 pristupuje každá poisťovňa odlišne, a preto sme pre Vás pripravili zhrnutie tých najdôležitejších informácií.


AXA Assistance

Pri posudzovní, či poisťovňa uhradí a zaistí náklady na liečenie a repatriáciu spôsobenú COVID-19 bude skúmať dátum odchodu do zahraničia. Ak je odchod pred 12.03.2020, náklady Vám uhradí. Pokiaľ bol ale odchod po 12.03.2020, nebudú tieto náklady uhradené.

V prípade ak budete uzavretý do karantény bez zdravotných komplikácií a príznakov COVID-19, na samotnú karanténu sa poistenie nevzťahuje, a náklady budú znášať orgány, ktoré karanténu nariadili. Poisťovňa Vám poskytne právnu pomoc s uplatnením Vašich nárokov na vymáhanie. Pokiaľ odjazd do zahraničia bol pred 12.03.2020, predĺži Vám navyše aj bezplatne cestovné poistenie na dobu nevyhnutne potrebnú na návrat do SR.

Allianz poisťovna a.s.

Poisťovňa sa riadi iba jedinou informáciou - či bola daná oblasť v čase vycestovania medzi nedoporučenými. V prípade karantény, alebo zrušenia letu nepredlžuje platnosť cestovného poistenia.

UNION poisťovna a.s.

Pre poisťovňu je rozhodujúci dátum 31.03.2020. Ak nebolo možné sa vrátiť z dôvodu zatvorenia hraníc, alebo zrušenia letov, bezplatne Vám predĺži platnosť poistenia ale max. do 31.03.2020. Po celú dobu poistenie kryje aj škody vzniknuté v súvislosti s COVID-19.

Od 1.4.2020 je vždy potrebné zjednať si už novú zmluvu cestovného poistenia, kde sa už bude posudzovať, či v čase odchodu nebola daná oblasť medzi nedoporučenými.

Mám zjednané poistenie storna zájazdu, ale zájazd bol kvôli COVID-19 zrušený. Je možné ho uplatniť?

Bohužiaľ nie. Všetky poisťovne zhodne majú uvedené u poistenia storna zájazdu vo výlukách pandémiu.

Mal som objednaný pobyt v zahraničí cez cestovnú kanceláriu.

Pokiaľ ide o pobyt/zájazd v zahraničí, ktorý bol objednávaný cez cestovnú kanceláriu, v súlade s vyjadrením Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA), by mala príslušná CA/CK postupovať nasledovne:

„Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta: pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil ".

To znamená, že CK/CA by nemala klientovi účtovať žiadny storno poplatok.

Klientom preto odporúčame obrátiť sa na svoju cestovnú kanceláriu alebo poskytovateľa služieb spojených s cestovaním a informovať sa o aktuálnej situácii a o možnostiach prípadnej kompenzácie alebo poskytnutia náhradných služieb.

Dôležité odkazy

Tel. č. na asistenčné služby poisťovní:
Allianz poisťovna a.s. - +421 252 933 113
AXA assistance - +421 220 664 229
UNION poisťovna a.s. - +420 296 339 644 (asistenčné služby pre UNION zaisťuje Eurocross Assistance)
E-maily na ktoré zaslať žiadosť o zrušenie poistenia:
Allianz poisťovna a.s. - allianzsp@allianzsp.sk
AXA assistance - info@axa-assistance.cz
UNION poisťovna a.s. - union@union.sk
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2