Často kladené otázky - COVID-19

Často kladené otázky - COVID-19


Plánovaná dovolenka sa zrušila, ale už som mal zaplatené cestovné poistenie

Cestovné poistenie je možné zrušiť pred počiatkom poistenia. Pre zrušenie zmluvy a vrátenie zaplateného poistného je nevyhnutné kontaktovať poisťovňu, a to ešte pred počiatkom poistenia (spravidla je to dátum odchodu).Žiadosť zašlite voľnou formou spoločne s číslom Vášho účtu na nižšie evedenú e-mailovú adresu:

Allianz poisťovňa a.s. - allianzsp@allianzsp.sk
AXA assistance - info@axa-assistance.cz
UNION poisťovňa a.s. - union@union.sk

Som v zahraničí, ale môj let bol zrušený, čo mám robiť?

Hlavne nepanikárte. V prvom rade kontaktujte asistenčnú službu, a dohodnite sa na ďalšom postupe - cieľom operátora asistenčnej služby je dostať Vás čo najskôr späť do SR. Tel.č. na asistenčné služby nájdete nižšie:

Allianz poisťovňa a.s. - +421 252 933 113
AXA assistance - +421 220 664 229
UNION poisťovňa a.s. - +420 296 339 644 (asistenčné služby pre UNION zaisťuje Eurocross Assistance)

Som v zahraničí, čo mi poisťovňa uhradí v súvislosti s COVID-19?

Princípom cestovného poistenia je, aby Vám pokrylo udalosti, ktoré ste nemohli očakávať. Podľa toho sa riadia aj poisťovne pri uznávaní nároku. Všeobecne teda možno zjednodušiť, že poisťovňa Vám zaplatí náklady súvisiace s COVID-19 iba ak Ministerstvo zahraničných vecí, alebo WHO nevydalo zákaz, alebo doporučili do danej oblasti nejazdiť. V takom prípade už bolo možné toto riziko očakávať.

Ak ste sa ale dostali do zahraničia skôr, než sa Vaša oblasť objavila na vyššie uvedených zoznamoch, poisťovne Vám poskytnú poistné plnenie, viď. ďalší bod.


Som už dlhšie v zahraničí a po celý čas mám zjednané cestovné poistenie. Na čo sa mi vzťahuje?

V prvom rade cestovné poistenie kryje všetko, na čo bolo zjednané. Teda pokiaľ sa Vám stane udalosť nesúvisiaca s COVID-19, nebude mať aktuálne celosvetová kríza na riešenie poistnej udalosti žiadny vplyv. Napr. Ak si zlomíte nohu, tak Vám poisťovňa zabezpečí a uhradí lekársku pomoc.

Z hľadiska rizík súvisiacich s COVID-19 pristupuje každá poisťovňa odlišne, a preto sme pre Vás pripravili zhrnutie tých najdôležitejších informácií.


Ak vycestujem do krajiny, kde koronavírus ešte nie je a nakazím sa, čo mi bude poistenie kryť?

Všetky poisťovne ponúkajúce cestovné poistenie budú kryť náklady na liečebné výdavky spojené s koronavírusom. Jedine ale v prípade, ak cieľová destinácia nebola v dobe odjazdu vyhlásená za rizikovú. Nemusí ísť pritom o celú krajinu, štát, ale aj oblasť štátu. Krajina, kde koronavírus ešte nie je, však už prakticky neexistuje.

Aktuálne sú rizikové VŠETKY krajiny sveta. Niektoré viac, niektoré menej, ale všetky. Nezadržateľne sa rozbehla 2. vlna pandémie. 

V niektorých krajinách má ničivejšie zdravotné a ekonomické dôsledky ako prvá vlna. Nie je odporúčané a v mnohých prípadoch prakticky ani nie je možné vycestovať do rizikovej krajiny.


Kde nájdem zoznam rizikových krajín?

Aktuálne informácie by mala mať k dispozícii každá poisťovňa, nájdete ich aj na štátnych portáloch. 

Vždy aktuálny zoznam rizikových krajín a regiónov je na webe Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Nájdete tam aj ďalšie informácie a odporúčania pre všetky krajiny, vrátane povinných testov či karantén po prechode hraníc.

Prípadne hľadajte relevantné informácie na webe Svetovej zdravotníckej organizácie.


Čo znamená 3. stupeň cestovného odporúčania ministerstva zahraničia?

Je to dôrazné a jednoznačné odporúčanie: necestovať. 

  • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR má trojstupňovú škálu odporúčaní. 

  • Základné odporúčanie, 1. stupeň, je výstraha a platí napríklad pre síce rizikové krajiny alebo regióny, ale s uvoľneným hraničným režimom. Tam je odporúčané venovať zvýšenú opatrnosť vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu a dbať na odporúčania v danej krajine alebo regióne. 

  • 2. stupeň výstrahy je už s odporúčaním zvážiť nevyhnutnosť cestovania do krajín alebo regiónov. 

  • 3. stupeň je najvyšší


Čo mám robiť, keď mám cestovať do krajiny s výskytom koronavírusu?

Ak cesta nie je otázka života a smrti, zrušte ju. Pretože by sa ľahko mohla otázkou života a smrti stať. 

Naviac – okrem rizika nákazy a toho, že vás proti nej nepoistí žiadna poisťovňa, vás čakajú ďalšie problémy a starosti. 

Dnes sú už rizikové všetky krajiny a prakticky každá má iné opatrenia, aj čo sa vstupu cudzincov do krajiny týka. Do niektorých štátov alebo oblastí vás nepustia vôbec, inde vás po prekročení hraníc rovno môžu zavrieť do karantény

Aktualizované informácie o konkrétnych opatreniach konkrétnych krajín nájdete na portáli Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Ak ste si od cestovky kúpili zájazd do krajiny, kde je koronavírus, neprídete o svoje peniaze. Môžete odstúpiť od zmluvy bez storno poplatkov.


Musím odletieť do krajiny, kde bola hlásená nákaza koronavírusom. Stane sa mi úraz, ktorý nesúvisí s koronou. Pokryje mi cestovné poistenie takúto liečbu a preplatia mi úrazové poistenie?

V prvom rade by ste nemali riskovať a ak je to možné, let zrušiť. Ak to možné nie je, aj v tomto konkrétnom prípade budú náklady na zdravotnú starostlivosť pokryté cestovným poistením. A to aj v prípade, ak v čase odletu bola v cieľovej destinácii vyhlásená nákaza koronavírusom. Nejde totiž o náklady súvisiace s koronavírusom. 

Pokryje mi poistenie storna zájazdu zrušenie zájazdu kvôli koronavírusu?

Zájazd do krajiny, kde je epidémia koronavírusu a v čase objednania zájazdu tam ešte nebola, môžete zrušiť. Cestovka by mala akceptovať odstúpenie od zmluvy bez zaplatenia storno poplatku.

Pozor, poistenie storna zájazdu obvykle kryje len živelné udalosti, vojnové udalosti alebo teroristický čin. V zásade teda platí, že poistenie storna zájazdu nekryje zrušenie cesty z dôvodu epidémie či pandémie.

Ak sa rozhodnete zrušiť zájazd do krajiny, kde nebol potvrdený výskyt koronavírusu, poistenie storna sa vám vyplatí. Poisťovne vyplácajú náhrady až do výška 80 % zaplatenej ceny zájazdu. Podmienky v poisťovniach sú však rôzne.


V zahraničí ma zavreli do karantény, čo mám robiť?

To, že ste sa v rizikovej krajine či oblasti prakticky ani nemali ocitnúť, už nevyriešite. V takomto prípade je krajina či oblasť, kde sa nachádzate, vyhlásená za karanténnu. Miestne úrady mali dôvod izolovať vás v karanténe. Opatrenia a pokyny musíte plne rešpektovať. Čo najskôr kontaktujte zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v danej krajine.

Kontakty našich ambasád, prípade konzulátov by ste mali mať pred cestou so sebou, odporúča to aj ministerstvo zahraničia, aj profesionáli v cestovkách a poisťovniach. Kontakty na slovenské zastupiteľstvá nájdete na portáli Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ak sa ocitnete v núdzi v krajine, kde Slovensko nemá zastupiteľský úrad, môžete sa obrátiť na zastupiteľstvo ktorejkoľvek krajiny Európskej únie.

Pre nútenú karanténu v zahraničí v súvislosti s cestovným poistením by mali platiť rovnaké podmienky ako pri hospitalizácii. Karanténa však nie je pokladaná za ochorenie a je individuálne na každej poisťovni, či a ako je krytá cestovným poistením. 

V každom prípade však – ideálne ešte pred cestou – túto možnosť konzultujte v poisťovni. Tá totiž v niektorých prípadoch práve v súvislosti s koronavírusom môže zamietnuť poistné plnenie. 

Zvyčajne platí, že poisťovňa hradí aj počas karantény všetky dohodnuté krytia, okrem tých súvisiacich s nákladmi karantény. Napríklad ubytovanie alebo stravu. 


Som v zaplatenom hoteli, zajtra mi končí pobyt, ale hotel sa dostane do karantény. Takže musím 14 dní zostať na hotelovej izbe, ale mne zaplatený pobyt končí zajtra. Kto zaplatí ubytovanie a stravu v hoteli počas karantény?

Všeobecne by malo platiť, že náklady na karanténu by mal znášať ten, kto ju nariadil. Ubytovanie a stravu počas karantény by ste teda nemali riešiť. Problém je ale v tom, že rôzne krajiny, ale aj poisťovne a cestovky zvolili počas koronakrízy rôzne prístupy

Môže sa vám stať aj to, že náklady na ubytovanie a stravu počas karantény od vás budú vymáhať, ak ich neuhradíte. V takýchto situáciách žiadajte presné informácie od kompetentných na mieste karantény a informujte čo najskôr aj náš zastupiteľský úrad

Informujte aj svoju poisťovňu, aby ste zistili, ako je možné predĺžiť v súvislosti s karanténou vaše cestovné poistenie. To vám však nebude kryť náklady súvisiace s karanténou.


Oblasť, kam som mal v budúcnosti cestovať, uzavreli do karantény. Dostanem naspäť peniaze za vopred uhradenú letenku, ubytovanie atď?

V prvom rade využite možnosť odstúpiť od zmluvy s cestovkou bez storno poplatkov.

Všeobecne platí, že ak zájazd alebo cestovnú službu zruší jeho poskytovateľ, je povinný sumu zaplatenú klientom vrátiť.

  • V prípade zrušenia letu leteckou spoločnosťou z dôvodu bezpečnostných rizík by ste mali dostať naspäť peniaze za letenku. Ale bez kompenzácie za nečakané zrušenie letu. 

  • Pokiaľ let leteckou spoločnosťou nie je zrušený a rozhodnete sa ho zrušiť vy bez storno poplatku, peniaze vám nevrátia. 

  • Ak sa rozhodnete zmeniť dátum letu, zaplatíte štandardný poplatok za zmenu letu.

V prípade rušenia rezervácie ubytovania, ktoré nebudete riešiť cez cestovku, bude ubytovacie zariadenie postupovať podľa svojich všeobecných podmienok. Môžete teda rátať minimálne so storno poplatkom.


Dá sa posunúť termín platnosti cestovného poistenia, keď dôjde k posunu termínu zájazdu v dôsledku koronavírusu?

Samozrejme.

  • Ak ste si cestovné poistenie kúpili v cene zájazdu, riešte to s cestovkou

  • Ak ste si cestovné poistenie dohodli individuálne, riešte posun termínu platnosti cestovného poistenia so svojou poisťovňou.

Mám zjednané poistenie storna zájazdu, ale zájazd bol kvôli COVID-19 zrušený. Je možné ho uplatniť?

Bohužiaľ nie. Všetky poisťovne zhodne majú uvedené u poistenia storna zájazdu vo výlukách pandémiu.


Mal som objednaný pobyt v zahraničí cez cestovnú kanceláriu.

Pokiaľ ide o pobyt/zájazd v zahraničí, ktorý bol objednávaný cez cestovnú kanceláriu, v súlade s vyjadrením Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA), by mala príslušná CA/CK postupovať nasledovne:

„Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta: pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil ".

To znamená, že CK/CA by nemala klientovi účtovať žiadny storno poplatok.

Klientom preto odporúčame obrátiť sa na svoju cestovnú kanceláriu alebo poskytovateľa služieb spojených s cestovaním a informovať sa o aktuálnej situácii a o možnostiach prípadnej kompenzácie alebo poskytnutia náhradných služieb.Poisťovne

AXA Assistance

Pri posudzovní, či poisťovňa uhradí a zaistí náklady na liečenie a repatriáciu spôsobenú COVID-19 bude skúmať dátum odchodu do zahraničia. Ak je odchod pred 12.03.2020, náklady Vám uhradí. Pokiaľ bol ale odchod po 12.03.2020, nebudú tieto náklady uhradené.

V prípade ak budete uzavretý do karantény bez zdravotných komplikácií a príznakov COVID-19, na samotnú karanténu sa poistenie nevzťahuje, a náklady budú znášať orgány, ktoré karanténu nariadili. Poisťovňa Vám poskytne právnu pomoc s uplatnením Vašich nárokov na vymáhanie. Pokiaľ odjazd do zahraničia bol pred 12.03.2020, predĺži Vám navyše aj bezplatne cestovné poistenie na dobu nevyhnutne potrebnú na návrat do SR.

Allianz poisťovňa a.s.

Poisťovňa sa riadi iba jedinou informáciou - či bola daná oblasť v čase vycestovania medzi nedoporučenými. V prípade karantény, alebo zrušenia letu nepredlžuje platnosť cestovného poistenia.

UNION poisťovňa a.s.

Pre poisťovňu je rozhodujúci dátum 31.03.2020. Ak nebolo možné sa vrátiť z dôvodu zatvorenia hraníc, alebo zrušenia letov, bezplatne Vám predĺži platnosť poistenia ale max. do 31.03.2020. Po celú dobu poistenie kryje aj škody vzniknuté v súvislosti s COVID-19.

Od 1.4.2020 je vždy potrebné zjednať si už novú zmluvu cestovného poistenia, kde sa už bude posudzovať, či v čase odchodu nebola daná oblasť medzi nedoporučenými.

Dôležité odkazy

Tel. č. na asistenčné služby poisťovní:
Allianz poisťovňa a.s. - +421 252 933 113
AXA assistance - +421 220 664 229
UNION poisťovňa a.s. - +420 296 339 644 (asistenčné služby pre UNION zaisťuje Eurocross Assistance)
E-maily na ktoré zaslať žiadosť o zrušenie poistenia:
Allianz poisťovňa a.s. - allianzsp@allianzsp.sk
AXA assistance - info@axa-assistance.cz
UNION poisťovňa a.s. - union@union.sk
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 7