Bezpečné a nebezpečné krajiny: Aké sú špecifiká cestovného poistenia?

Otázka, kde je na svete bezpečne, je so vzostupom rôznych nečakaných udalostí vo svete stále aktuálnejšia. Rizikové krajiny už totiž nie sú len tie, ktoré sú vyznačené na mape sveta červenou farbou vojnových konfliktov. V poslednom období sa za rizikové označujú aj také oblasti, kde je zvýšený výskyt ochorenia COVID-19. Ako na tieto situácie reagujú poisťovne v rámci produktov cestovného poistenia?

Slováci cestujú po svete

Slováci už nie sú len domasedi a cestovatelia do Chorvátska. Objavili svet a s tým súvisí aj výskyt poistných udalostí aj v rizikovejších krajinách. Hoci najviac poistných udalostí vzniká tradične v najnavštevo­vanejších dovolenkových destináciách, hlásenia o škodách prichádzajú z celého sveta.


Uzavrite si cestovné poistenie do zahraničia

  • Poskytnutie finančnej istoty pre nečakané prípady
  • Krytie nákladov spojených s neodkladnou liečbou choroby či úrazu
  • Za pár centov na deň


Na čo potrebujete cestovné poistenie?

Cestovné poistenie bude pre vás nevyhnutné najmä v prípade, že cestujete do zahraničia. Veľmi jednoducho sa môže stať, že v cudzine ochoriete alebo utrpíte úraz. Poistenie môže byť užitočné aj v prípade straty batožiny, pokazeného auta a mnohých ďalších nepredvídateľných situácií. Vo všetkých týchto prípadoch vám poisťovňa preplatí výdavky, ktoré s nimi súvisia. Samozrejme, niektoré typy cestovného poistenia môžete potrebovať aj na Slovensku, ale to už je iná téma. Pozrime sa spolu na špecifiká cestovného poistenia do krajín, ktoré nie sú celkom bezpečné.

Cestovné poistenie v rizikových krajinách

Ak cestujete do zahraničia, mali by ste myslieť na to, že z cestovného poistenia sú spravidla vylúčené tzv. rizikové krajiny, teda také, v ktorých je aktuálna vojna, hrozba terorizmu alebo prírodná katastrofa. Takto je to momentálne napríklad v prípade cestovania na Ukrajinu. Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v tejto krajine Ministerstvo zahraničných vecí SR vyhlásilo pre Ukrajinu 4. stupeň cestovného odporúčania, t.z. odporúčanie občanom SR bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu na Ukrajinu. Poisťovne informovali, že v prípade cestovania do tejto krajiny cestovné poistenie nemusí platiť. Cestovné poistenie už dlhšiu dobu neplatí ani na tých územiach Ukrajiny, ktoré sú dlhodobo mimo kontroly vlády.


Ak cestujete do oblasti, kde už zaznamenali terorizmus, overte si v poisťovni, či poisťuje aj túto hrozbu. Niektoré poisťovne totiž  škodu z teroristického útoku  nepoisťujú, prípadne majú znížené limity krytia. Iné poisťovne, naopak, riziko terorizmu v rámci cestovného poistenia zahrnuté majú. Znamená to, že ak počas teroristického útoku došlo k zraneniu poisteného, poisťovňa uhradí liečebné náklady na neodkladné lekárske ošetrenie. Podmienkou však je, aby miesto konania zájazdu v čase uzavretia zmluvy nebolo oficiálne vyhlásené Ministerstvom zahraničných vecí SR za nebezpečné z dôvodu terorizmu s odporúčaním, aby do konkrétneho miesta zájazdu ľudia necestovali. V takom prípade by poisťovňa plnenie zamietla. Dávajte si pozor aj na to, že ak aj máte uzavreté celoročné cestovné poistenie, od momentu vyhlásenia rizika až do jeho skončenia vás poisťovňa nepoistí a poistenie sa stáva neplatným.


Náš TIP

Upozornenia týkajúce sa rizikových krajín nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.


Cestovné poistenie a COVID-19

Za určitých okolností je teda možné dojednať cestovné poistenie aj do rizikovej krajiny. Platí tak aj v prípade krytia situácií súvisiacich s ochorením COVID-19, ktoré majú v rámci cestovného poistenia v súčasnosti zahrnuté už takmer všetky poisťovne. Dá sa povedať, že COVID sa už medzičasom stal súčasťou cestovného poistenia, ktoré dnes už zahŕňa aj náklady spojené s liečbou, karanténou či stornom pobytu z dôvodu COVID-19. Avšak u každej poisťovne môžu byť rozsah a poistné podmienky stanovené rôzne; poisťovňa môže napríklad rozoznávať stupeň rizikovosti krajiny a od toho sa odvíja aj výška samotného krytia. Preto sa zoznámte s poistnými podmienkami ešte pred uzavretím samotného poistenia.

Cena cestovného poistenia

Do ceny cestovného poistenia nevstupuje len priama rizikovosť krajiny, ale do istej miery aj sekundárna. Tou je najmä riziko vysokých nákladov na ošetrenie. Čo vám napríklad bude bohato stačiť na ošetrenie zlomeniny niekde v Ázii, nemusí stačiť ani na kašeľ vo Francúzsku. Do výpočtu vstupujú aj náklady na prevoz na Slovensko, keďže čím ste ďalej, tým viac stúpajú náklady na prevoz pacienta. Pokiaľ ste v susednej Českej republike, je situácia úplne iná, ako keď sa ocitnete niekde na Novom Zélande. Z tohto hľadiska sú teda rizikové tie krajiny, kde je napríklad v prípade nutnosti potreby prevozu telesných pozostatkov veľká vzdialenosť. Čím je riziko, že náklady poisťovne budú vyššie, tým je poistenie, pochopiteľne, aj drahšie.


Malá rada na záver

Pri výbere dovolenkovej destinácie dôkladne zvažujte riziká v cieľovej krajine a pre pokojnú dovolenku si vyberte čím najbezpečnejšiu krajinu. Pred vycestovaním sa riaďte odporúčaniami Ministerstva zahraničných vecí SR a určite nikam necestujte bez cestovného poistenia.