Bezpečné a nebezpečné krajiny – vplyv na cenu poistenia

Otázka, kde je na svete bezpečne, je so vzostupom rôznych nečakaných udalostí vo svete stále aktuálnejšia. Nebezpečné krajiny už totiž nie sú len tie, ktoré sú vyznačené na mape sveta červenou farbou vojnových konfliktov. Aj poisťovne už reagujú na situáciu vo svete aj doplnkami svojich cestovných poistení, čo sa odráža prirodzene aj na cene.

Spočítať
ceny

Cestovné poistenie sa odvíja od ceny služieb

Poistenie liečebných nákladov sa v iných krajinách odvíja aj od ceny ošetrenia, výkonov v zahraničí. Pri porovnávaní ceny cestovného poistenia však netreba zohľadňovať len najnižšiu cenu, ale aj výšku krytia jednotlivých poistení. Čo vám napríklad bude bohato stačiť na ošetrenie zlomeniny niekde v Ázii, tak nebude stačiť ani na kašeľ vo Francúzsku. Na druhej strane treba počítať s tým, že čím ste ďalej, tým viac stúpajú náklady na prevoz pacienta. Pokiaľ ste v susednej Českej republike, je situácia plne iná, ako keď sa ocitnete niekde na Novom Zélande. Z tohto pohľadu tak do hry ceny poistenia nevstupuje len priama rizikovosť krajiny, ale dalo by sa povedať že do istej miery aj sekundárna. A to je práve riziko vysokých nákladov na ošetrenie, ale samozrejme aj prevoz domov. Z tohto pohľadu sú tak rizikové krajiny, kde je napríklad v prípade nutnosti potreby prevozu telesných pozostatkov veľká vzdialenosť. Čím je riziko, že náklady poisťovne budú vyššie, tým je samozrejme poistenie drahšie.

Slováci cestujú po svete

Slováci už nie sú len domasedi a cestovatelia do Chorvátska. Objavili svet a s tým súvisí aj výskyt poistných udalostí aj v rizikovejších krajinách. Hoci najviac poistných udalostí je tradične v najnavštevo­vanejších dovolenkových destináciách, hlásenia škôd však prichádzajú z celého sveta. „Klienti nám nahlásili škody z cestovného poistenia až zo 115-tich krajín sveta. Okrem tradičných európskych prímorských destinácií sme tak v roku 2017 riešili aj poistné udalosti v Mongolsku, Francúzskej Polynézii, Lesothe či na ostrove Severné Mariány v Tichomorí,“ vymenúva Milan Rajec, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz – SP. Treba však povedať, že ak aj situácia v krajine nie je úplne istá, alebo jasná, nie je riziková.

Za rizikovú krajinu sa považujú len krajiny, kde Ministerstvo zahraničných vecí vydá varovanie, že do krajiny neodporúča cestovať. To môže byť napríklad vojnový konflikt, alebo napríklad klimatické riziká, či epidémie. V takom prípade však nezáleží, či máte celoročné poistenie alebo akokoľvek drahé, od momentu vyhlásenia rizika až do skončenia vás poisťovňa nepoistí a postenie sa stáva neplatným.

Cestovné poistenie v rizikovej krajine

V súčasnom svete sa veľmi často spomínajú teroristické útoky, ktoré sa objavujú znenazdajky. Ťažko pred nimi varovať. Preto poistenie terorizmu už väčšina poisťovní zahrnula do ceny cestovného poistenia. V prípade teroristického útoku, ktorého poistený nie je priamo ani nepriamo účastníkom, svojim konaním sa nepodieľal na tomto útoku a nemohol sa mu vyhnúť a počas tejto akcie došlo ku zraneniu poisteného, vtedy poisťovňa kryje liečebné náklady na neodkladné liečebné ošetrenie. Podmienkou ale je, že miesto konania zájazdu v čase uzavretia zmluvy, nebolo oficiálne vyhlásené Ministerstvom zahraničných vecí SR za nebezpečné z dôvodu terorizmu a odporúčané, aby do konkrétneho miesta zájazdu ľudia necestovali. V takom prípade by poisťovňa plnenie zamietla.

Pred odchodom sa informujte

Ak máte naplánovanú cestu do zahraničia, overte si, či daná krajina nie je na zozname rizikových krajín. Pretože tento zoznam nie je stabilný a zvykne sa priebežne meniť a upravovať. Ak totiž poistený napriek tomu vycestuje do lokality, kde štátne orgány SR odporúčajú zvážiť cestu, resp. neodporúčajú cestovať, prípadne boli uvedené na zozname rizikových štátov napríklad z dôvodu hroziaceho teroristického útoku alebo epidémie a vznikne poistná udalosť v dôsledku avizovaného rizika, má poisťovňa právo zamietnuť poistné plnenie.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2

Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Ponuky poisťovní
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením