Za čo dostanete najvyššiu pokutu?

Za čo dostanete najvyššiu pokutu?

Priestupkov, ktorých sa na cestách môžete dopustiť, je naozaj veľa. Policajti vás môžu zastaviť z rôznych dôvodov. Najjednoduchším spôsobom, ako sa pokutám vyhnúť je dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ak nechcete platiť pokuty, ktoré môžu dosiahnuť výšku až 1000 eur a viac. Koľko vám zaúčtujú za prekročenie rýchlosti alebo jazdu na červenú? S akými sumami musíte pri prehreškoch počítať? 

Čo je sadzobník pokút?

Aby boli pokuty na celom území Slovenskej republiky rovnaké, polícia postupuje podľa sadzobníka pokút. Sadzobník pokút je prílohou nariadenia ministra vnútra. To znamená, že ak sa vodič dopustí priestupku, sankcia ho neminie. Výšku pokuty policajt určuje podľa sadzieb uvedených v sadzobníku. Aktuálna verzia je dostupná aj pre verejnost’ na stránke polície.

Výpočet havarijného poistenia

Spočítať ceny poistenia

Pokuty zo zákona

V sadzobníku pokút sú vypísané pokuty pre blokové konanie a tie, ktoré prejedná dopravný inšpektorát (DI). 

Ak vás zastaví policajná hliadka za priestupok a prejedná ho v blokovom konaní, výšku pokuty môže policajt zvýšiť alebo znížiť. Všetko závisí od závažnosti priestupku. Ak pokutu za priestupok nie ste schopní na mieste zaplatiť, policajt vám vydá blok na pokutu s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote zaplatenia ako aj o následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatím bloku priestupok potvrdzujete.

Pokutu v blokovom konaní je možné uložiť ak: 

  • je priestupok neomylne zistený 
  • je páchateľ ochotný ju zaplatiť
 

Pozor

Vo všeobecnosti vám policajt môže vydať blokovú pokutu aj na mieste. Ak ju nie ste ochotný zaplatiť, táto vec automaticky prechádza na prejednanie príslušnému orgánu v správnom konaní (DI).

Ktoré pokuty vás vyjdú draho?

Priestupkov za pokutu je veľa. My sme pre vás zo sadzobníka pokút vybrali tie, pri ktorých budete musieť siahnuť hlboko do vašej peňaženky.  

Pokuty za rýchlosť

Jedným z najčastejších prehreškov, ktorého sa vodiči dopúšťajú, je prekročenie rýchlosti. Prekročenie rýchlosti sa rozlišuje medzi prekročením rýchlosti v obci a mimo obce. Policajt však môže v obidvoch prípadoch riešiť priestupok aj napomenutím.

Vodič je povinný dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť vozidiel, ktorá je obvykle 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obce a 130 km/h na diaľniciach. Maximálna povolená rýchlosť vozidiel v školských peších zónach je 20 km/h. To by ste však ako vodiči mali vedieť. Ak je na ceste dopravná značka s inou maximálnou povolenou rýchlosťou v danom úseku, je potrebné túto dodržať až do najbližšej križovatky. 

Ak ako vodič motorového vozidla prekročíte rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou, v správnom konaní vám môže byť' udelená pokuta:

  • v obci najviac o 20 km h-1 alebo mimo obce najviac o 30 km h-1 – do 100 eur 
  • v obci o 21 až 50 km h-1 alebo mimo obce o 31 až 60 km h-1 – od 150 do 600 eur 
  • v obci o viac ako 50 km h-1 alebo mimo obce o viac ako 60 km h-1 – od 500 do 1000 eur a zákaz činnosti do troch rokov
 

Vedeli ste, že..

... pokuta vám môže byť udelená do dvoch rokov od spáchania priestupku? Ak vás policajná hliadka nezastavila ihneď po prekročení rýchlosti, to neznamená, že sa pokute vyhnete.

Jazda na červenú

Preletieť cez križovatku na červenú sa neoplatí. Signál s oranžovým svetlom na semafore znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo. Jazda na červenú je vážne porušenie pravidiel cestnej premávky a podľa sadzobníka pokút vám hrozí pokuta od 60 až do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov. Ľahostajná jazda na červenú okrem toho často vedie k zraneniam chodcov.

TIP

Policajta nebude zaujímať to, či ste mali alebo nemali v úmysle jazdiť na červenú. Tento rozdiel sa veľmi ťažko dokazuje a ani zákon nerozlišuje medzi úmyselným a neúmyselným porušením predpisov.

Zákaz predchádzania

Vašou povinnosťou, ako držiteľa vozidla, je zabezpečiť dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, a to platí aj pri predchádzaní. Zákaz predchádzania vyplýva z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia a pri nerešpektovaní vám hrozí pokuta 100 €. Ak k tomu obmedzíte alebo ohrozíte iného účastníka cestnej premávky môže to byt' ďalších 150 €. 

Za čo dostanete najvyššiu pokutu

Prispôsobte rýchlosť jazdy vašim schopnostiam a iným okolnostiam, ktoré môžete predvídať. Neriskujte zbytočne.

Iné priestupky

Aj na nasledujúce prehrešky v cestnej premávke si dávajte pozor: 

  • Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu – 1000 €. 
  • Na Slovensku je jazda pod vplyvom alkoholu zakázaná. Pri nafúkaní do 1 promile vodičovi hrozí pokuta od 150 do 800 € a zákaz činnosti až do 3 rokov. Ak nafúkate viac ako 1 promile, hrozí vám väzenie. 
  • Za neplatnú STK vám policajti môžu pri kontrole udeliť pokutu až do výšky 165 eur . 
  • Aj telefonovanie za volantom vás môže v správnom konaní stáť až 200 eur.
 

Neplatná STK? Pokuta vás môže stáť stovky eur

Kúpiť auto nie je len tak. S jeho prevádzkou súvisí rad povinností, ktorých cieľom je zaistiť bezpečie na cestách. Z tohto dôvodu musí mať každé vozidlo okrem povinného zmluvného poistenia aj platnú technickú kontrolu STK, ktorá je dôkazom, že technický stav vozidla je v poriadku.

Celý článok >

To však zďaleka nie je všetko. V sadzobníku pokút je zoznam prehreškov a priestupkov, ktorých sa na cestách môžete dopustiť. Ako spoľahlivý vodič motorového vozidla by ste si ich mali dôkladne preštudovať.

TIP

Jazda na cestách môže byť' niekedy nepredvídateľná. Nie vždy musíte byt' vinníkom práve vy, v takom prípade sa oplatí porozmýšľať o havarijnom poistení.

Na záver

Mnoho šoférov akejkoľvek vekovej kategórie veľakrát ani netuší, na akú sumu sa výška pokuty môže vyšplhať. Iste, každý z nás sa niekedy niekam ponáhľa, a ak ide o život, pokuty sú pravdepodobne to posledné na čo vtedy myslíme. Avšak existujú aj prípady, keď šoféri bezhlavo jazdia, či už len tak pre zábavu alebo sa náhlia z práce domov. 

Najčastejšími pokutami na slovenských cestách sú pokuty za prekročenie rýchlosti, jazdu na červenú, jazdu pod vplyvom alkoholu, predchádzanie či prekročenie maximálnej prípustnej hmotnosti vozidla a iné. Za pokuty môžete zaplatiť až do 1000 eur (niekedy aj viac), prípadne vám môže byť' zakázaná činnosť až do troch rokov. 

Povinné zmluvné poistenie

Nič však neospravedlňuje prekročenie priestupku, či už úmyselné alebo neúmyselné. Nielenže môžete ohroziť váš život, ale aj životy iných účastníkov cestnej premávky.

Na cestách vás nemusí čakať len mastná pokuta, zadržanie vodičského preukazu, ale aj možné nebezpečenstvo úrazu, zrážky a inej nehody. Jazdite opatrne a dodržujte pravidlá cestnej premávky.

Výpočet havarijného poistenia

Spočítať ceny poistenia

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 8