Sadzby PZP na rok 2011 mení aj Wüstenrot poisťovňa

Wüstenrot poisťovňa zverejnila ceny povinného zmluvné poistenia (PZP) na rok 2011. Sadzobník Wüstenrot poisťovne na rok 2011 zostal tak ako minulý rok jednoduchý a prehľadný.

Sadzby povinného zmluvného poistenia pre rok 2011 Wüstenrot poisťovňa určuje podľa dvoch hlavných kritérií a to výkonu automobilu (merané v kW) a druhu klienta (fyzická osoba do 25 a od 26 rokov, živnostník a právnická osoba).

Z minulých rokov zostala zachovaná podmienka, že poistnú zmluvu PZP vo Wüstenrot poisťovni si môže uzatvoriť len poistník, ktorý vyhlási, že počas doby 10 rokov pred uzatvorením poistnej zmluvy nespôsobil viac ako 2 udalosti so škodou vzniknutou u inej osoby.

Zľavy poskytované so zmluvou PZP

Na základe zmluvy PZP automobilu je možné využiť aj zľavu z ceny na povinné zmluvné poistenie prívesného vozíka.

Výhodnú cenu PZP môže klient dostať aj v prípade, že spolu s povinným zmluvným poistením (PZP) uzatvorí aj havarijné poistenie motorového vozidla.

PZP pre motocyklistov

Wüstenrot poisťovňa oproti sadzbám PZP pre rok 2010 ponúka aj PZP pre motocyklistov, ktoré zaviedla v priebehu kalendárneho roka 2010. Sadzby PZP motocyklistov sú odstupňované v 4-roch výkonnostných kategóriách od výkonu do 5 kilowattov až po výkon nad 66 kW

Zľavy pre verných klientov Wüstenrot poisťovne

Klienti aj neklienti Wüstenrot poisťovne môžu do 15. novembra 2010 využiť aj zvýhodnený sadzobník PZP číslo 2. Klienti Wüstenrot poisťovne s existujúcou zmluvou PZP na iné vozidlo alebo klienti dojednávajúci si s novou zmluvou PZP aj kasko (havarijné) poistenie alebo poistenie SuperGAP, môžu zvýhodnený sadzobník využiť aj po 15. novembri 2010.

Sadzby PZP na rok 2011 pre automobily

Sadzobník č. 1

 

kW

Výsledné ročné poistné

FO a FO podnikatelia

od 26 rokov a všetky PO

FO a FO podnikatelia

do 25 rokov

0 – 47

99 €

119 €

48 – 57

119 €

139 €

58 – 77

129 €

149 €

78 – 87

159 €

189 €

88 – 117

179 €

209 €

118 a viac

209 €

249 €

príves do 3500 kg

  29 € / 9 €*

* zvýhodnená cena 9 euro platí pre klienta, ktorý má auto poistené vo Wüstenrot poisťovni

alebo si ho súčasne poisťuje s prívesom

 

Poznámka: Sadzobník číslo 1 je platný pre všetkých klientov od 15. 10. 2010

Sadzobník č. 2

 

kW

Výsledné ročné poistné

FO a FO podnikatelia

od 26 rokov a všetky PO

FO a FO podnikatelia

do 25 rokov

0 – 47

89 €

109 €

48 – 57

109 €

129 €

58 – 77

119 €

139 €

78 – 87

149 €

179 €

88 – 117

169 €

199 €

118 a viac

199 €

239 €

príves do 3500 kg

29 € / 1 €*

* zvýhodnená cena 1 euro platí pre klienta, ktorý má auto poistené vo Wüstenrot poisťovni alebo si ho súčasne poisťuje s prívesom

Poznámka: Sadzobník číslo 2 je platný do 15. 11. 2010 pre všetkých klientov a po 15. 11. 2010 len pre klientov so zmluvou PZP, kasko alebo SuperGAP, ktorí túto zmluvu už majú, uzatvárajú si ju súčasne s PZP alebo si ju uzatvoria do 1 mesiaca. Pri kasko a SuperGAP poistení môže ísť aj o zmluvu na iný automobil.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2