Pokuta hrozí i pri neplatnom PZP

Uzavrite si výhodné PZP a jazdite bez zbytočných komplikácií.

Pokuta hrozí i pri neplatnom PZP

Pripravte na vyššie pokuty za rýchlosť a telefonovanie

Telefonovanie za volantom

V auguste 2022 vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke. Okrem iných zmien prináša vodičom aj vyššie pokuty za rýchlosť a telefonovanie za volantom. O aké sprísnenie sankcií teda ide? 

Zákon o cestnej premávke prináša zmeny

Novela zákona č. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nadobúda účinnosť 1. augusta 2022, prináša hneď niekoľko zmien. Patria medzi ne napríklad tieto: 

  • znížila sa výška správnych poplatkov za vydanie novej tabuľky s evidenčným číslom vozidla (EČV) v prípadoch, kedy po výmene dodávateľa nebolo možné dočasne vydávať všetky druhy tabuliek,

  • ukončili sa niektoré výnimky z plnenia niektorých zákonných povinností či predlžovanie platnosti niektorých dokladov zavedených v súvislosti s koronavírusom (napríklad platnosť dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti a vodičského preukazu), 

  • znížila sa veková hranica pre získanie vodičského oprávnenia na vedenie autobusov a nákladných vozidiel: pri vozidlách skupín C a CE: minimálny vek sa zníži z 21 na 18 rokov, pri vozidlách skupín D a DE: minimálny vek sa zníži z 24 na 21 rokov. 

Najčastejšie chyby mladých vodičov

Mladí vodiči sú na cestách stále rizikovou skupinou. Aj šoférovanie si totiž vyžaduje značné zručnosti. A tie sa nedajú získať zo dňa na deň, ani za pár dní v autoškole. Preto napríklad pri uzatváraní poistky patria mladí vodiči k tým, ktorí si priplatia za PZP viac. No aj mladí vodič môže dokázať, že zvládne jazdiť bez škody už v prvom roku a tak si platbu poistného výrazne znížiť.

Celý článok >

Novela tiež sprísňuje tresty za niektoré vážne porušenia dopravných predpisov. Týkajú sa zavedených sankcií za prekračovanie povolenej rýchlosti a telefonovanie.

Vyššie pokuty za rýchlosť

Máte bežne problém s dodržiavaním rýchlosti? Ak patríte k “chronickým prekračovateľom” rýchlosti, nové pokuty sa dotknú aj vás. 

Podľa novely zákona sa sprísnenie sankcií dotkne vodičov, ktorí budú prekračovať rýchlosť opakovane a výrazne. To znamená: 

  • prekročenie rýchlosti v obci o najmenej o 50 km/h

  • prekročenie rýchlosti mimo obce o minimálne 60 km/h

Takéto prekročenie rýchlosti sa navyše zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Bude sa tak počítať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov. Čo to znamená? Vodič sa v takomto prípade musí podrobiť určitým opatreniam, ku ktorým patria doškoľovací kurz v autoškole, preskúšanie odbornej spôsobilosti či preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti. 

Pri opakovanom porušení, teda v prípadoch, keď vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov (v obci o min. 50 km/h a mimo obce o min. 60 km/h) sa zruší prednostné prejednanie prekročenia rýchlosti v blokovom konaní a priestupok sa bude môcť riešiť aj v riadnom správnom konaní. Tam už sú vyššie sankcie a je možné uložiť zákaz činnosti

Výška pokuty však v tomto prípade ostáva nezmenená. Maximálna výška pokuty za rýchlosť pritom ostáva nezmenená: 

  • v blokovom konaní: 250 - 800 eur,

  • v riadnom správnom konaní: 500 - 1000 eur.

Za čo dostanete najvyššiu pokutu?

Priestupkov, ktorých sa na cestách môžete dopustiť, je naozaj veľa. Policajti vás môžu zastaviť z rôznych dôvodov. Najjednoduchším spôsobom, ako sa pokutám vyhnúť je dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ak nechcete platiť pokuty, ktoré môžu dosiahnuť výšku až 1000 eur a viac. Koľko vám zaúčtujú za prekročenie rýchlosti alebo jazdu na červenú? S akými sumami musíte pri prehreškoch počítať?

Celý článok >

Sankcie za telefonovanie za volantom

Prísnejšie sankcie sa dotknú aj telefonovania pri vedení vozidla. Držanie a obsluhovanie telefónu bez systému hands-free počas vedenia vozidla sa zaradí medzi porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom

Za tento priestupok sa zvýšia horné hranice pokút:

  • v blokovom konaní: zo 100 na 150 eur,

  • v riadnom správnom konaní: z 200 na 300 eur

Za takýto priestupok vám navyše hrozí aj zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov.

Na pokuty pozor i pri PZP

Cestná kontrola vás môže pokutovať za to, že máte neplatné alebo nezaplatené PZP, prípadne sa zelenou kartou neviete vôbec preukázať. Sankcie za nezaplatenie PZP môžu byť pritom aj niekoľkonásobne vyššie ako ročná sadzba poistného. Výška pokuty za nezaplatenie PZP sa môže sa vyšplhať až do výšky 3 320 €. Rozhodne nepodceňujte tento fakt a cestujte s platným povinným zmluvným poistením, ktoré si jednoducho a rýchlo môžete uzatvoriť cez našu kalkulačku nižšie.

Povinné zmluvné poistenie

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2