Ako sa pri plnení škody z PZP nedostať do sporu so zákonom

Poisťovne evidujú každoročne veľké množstvo prípadov, kedy ľudia chceli poistenie vozidiel využiť na obohatenie a nie na likvidáciu skutočnej škody. To je však trestným činom už aj v štádiu pokusu. Ako teda postupovať správne, aby ste sa pri poistnom plnení nedostali do problémov?


Poisťovne sú stále obozretnejšie

Dnes už je bežnou praxou, že napríklad pred uzatvorením havarijnej poistky si poisťovne fotografujú automobil, aby zabránili „dohlasovaniu“ poistných udalostí spred dátumu uzatvorenia poistky. Ale používajú mnoho metód na objasnenie nekalých praktík. A preventívne opatrenia prinášajú ovocie. Počet podvodov v havarijnom poistení za minulý rok výraznejšie poklesol.

„Vďaka obhliadkam ojazdených vozidiel pri ich vstupe do poistenia sme zaznamenali pokles podvodov v havarijnom poistení až o 11 percent. Obhliadkou každého vozidla staršieho ako 1 rok pred vstupom do poistenia sme zistili, že viac ako 60 percent jazdených vozidiel má menšie či väčšie poškodenia,“ vysvetľuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností v Allianz – SP Jaroslava Zemanová.

Celkovo odhalila Allianz – SP v minulom roku 1775 poisťovacích podvodov, čo je mierny pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu, avšak celková výška uchránenej hodnoty, respektíve odhalených podvodov bola vyššia keď dosiahla sumu 4,31 milióna eur.

Spočítať
ceny

Nový trend pri podvodoch v rámci PZP

Dlhoročne poisťovne zápasili s problémom pri PZP, v rámci ktorého sa dohodnutí páchatelia snažili pod PZP zahrnúť aj škody, ktoré sa nestali tak, aby spĺňali nutnosť plnenia, alebo rôznymi spôsobmi získavali plnenie, ktoré im nepatrilo. Hoci podľa Allianz – SP počet podvodov v havarijnom poistení klesol, v povinnom zmluvnom poistení (PZP) sa špecialistom Allianz – SP podarilo odhaliť podvody v rekordnej výške za takmer 1,1 milióna eur , čo je nárast o takmer 94 % oproti predchádzajúcemu roku, keď to bolo 567-tisíc eur. Podvodníci si totiž začali vymýšľať nový typ podvodov.

„V povinnom zmluvnom poistení sme zaznamenali nový trend poisťovacích podvodov pri uplatňovaní škôd na zdraví, keď sa niektorí poškodení úmyselne snažia navýšiť svoj nárok na poistné plnenie. Každý rok totiž narastá bodové ohodnotenie nárokov pri škodách na zdraví. Aktuálne je hodnota bodu 18,24 eura a pre rok 2018 sa ešte navýši, čo môže byť pre niektorých atraktívny zdroj obohatenia sa,“ konštatuje J. Zemanová.

„Mali sme prípad, keď osoba po autohavárii utrpela poškodenie na zdraví a bola jej priznaná a vyplatená náhrada škody za bolestné, trvalé následky a sťaženie spoločenského uplatnenia, no dodatočne si chcela uplatniť vyšší nárok. Doložila aj doklady o dlhšom čase liečenia a vyššom stupni zdravotného postihnutia. Nezávislý lekársky posudok nakoniec potvrdil, že išlo o úmyselné navýšenie finančných nárokov až o 10-tisíc eur a vo veci sme podali trestné oznámenie,“ opisuje konkrétny pokus o podvod vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – SP Vojtech Kosík.

Dnes majú poisťovne skutočne dôsledné nástroje na preverovanie objektivity škody a tak je aj pri malej snahe o navyšovanie veľké riziko, že budete odhalení.


Nový register v boji proti podvodom

Na boj s poisťovacími podvodníkmi a efektívnejšie a účinnejšie odhaľovať poisťovacie podvody pomáha aj register poistných udalostí, ktorý začal fungovať od januára 2017. Členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovni (SLASPO) si ho zriadili kvôli výmene informácií o poistných udalostiach a overovaniu pravdivosti a úplnosti údajov o nich.

„Register obsahuje údaje o škodách a poistných udalostiach ako meno poškodeného, adresa, dátum a číslo poistnej udalosti a tiež evidenčné a VIN čísla vozidiel. Po novom môžu do registra pribúdať aj údaje o poisťovni, ktorá danú škodu riešila aj údaje o výške vyplateného poistného plnenia,“ hovorí Milan Daráš zo Slovenskej asociácie poisťovní.Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2