Česká Republika: Peniaze z PZP navyše pre hasičov a záchranárov = vyššie ceny poistenia.

Nikdy sa toho v Čechách v povinnom zmluvnom poistení (PZP) neudialo toľko, ako na začiatku tohto roku. PZP pre českých vodičov môže zdražieť aj o 20%.

Spôsobili to veľké legislatívne zmeny v roku 2014. Najväčšie sa odohrali v náhradách ujmy na zdraví a sťažení spoločenského uplatnenia – od januára musia poisťovne pri určovaní výšky odškodnenia prihliadať vždy ku konkrétnej situácii poškodeného.

Poisťovne už vopred ohlásili , že bude nevyhnutné premietnuť zvýšené náklady do ceny poistenia, v priemere medzi desiatimi až dvadsiatimi percentami . Či dôjde skutočne k zvýšeniu cien, ovplyvní až výška skutočných nákladov, ktoré vyplynú zo súdnych sporov účastníkov nehôd a rozhodnutia súdov o výške kompenzácie. Ak by súdna prax ukázala, že sa náhrady budú pohybovať v číslach, ktoré nezodpovedajú ekonomickej realite trhu, môže mať zvýšenie cien aj razantnejší charakter.

Z tohto pohľadu sme ostali na šťastnejšej strane hranice. Ceny poistenia PZP sa u nás v posledných rokoch menili iba minimálne alebo vôbec, teda v prospech každého držiteľa vozidla.

Ak ste zvedaví, ako ste na tom s cenou vášho PZP v porovnaní so súčasnou situáciou na slovenskom trhu, vypočítajte a porovnajte si ceny za menej ako 1 minútu.

Spočítať ceny

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2