auta na silnici

Nezaplatili ste PZP? Hrozí vám za to pokuta a ešte oveľa viac

Nesplnili ste si svoju zákonnú povinnosť a neuzavreli ste zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu? Alebo ste poistné zaplatiť zabudli? Nezaplatenie PZP vás môže vyjsť naozaj draho. Aké sankcie vám za to hrozia?

Zákonná povinnosť PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie zodpovednosti vozidla voči škodám, ktoré môžu byť spôsobené jeho prevádzkou. Ak spôsobíte škodu inej osobe, táto škoda je hradená práve z PZP. 

Každé vozidlo, ktoré jazdí po slovenských cestách, musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Ak ste však zmluvu uzatvorili, ale PZP ste zaplatiť zabudli, vaša zmluva je neplatná. A vám v tom prípade hrozí mastná pokuta.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Prečo je PZP také dôležité?

Povinné zmluvné poistenie nie je dôležité len preto, že je povinné. Uzatvoriť ho musíte aj kvôli tomu, že vás kryje v prípade dopravnej nehody. Ak by ste ju spôsobili, poisťovňa by za vás mala uhradiť všetky škody. Nemusíte sa preto báť, že ich budete platiť zo svojho.

PZP kryje viacero oblastí. K nim patria:


 • škody na zdraví, náklady na usmrtení osôb, náklady na liečbu, kompenzácie a ďalšie odškodnenia pozostalých, 
 • škody pri poškodení, zničení, odcudzení alebo strate majetku, 
 • náklady na právne zastupovanie poškodených v prípade nárokovania vecí z dvoch predchádzajúcich bodov, 
 • náklady na ušlý zisk (platí najmä v prípade právnických osôb).


Okrem toho, čo PZP kryje, je dôležité vedieť aj to, čo nekryje. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené na vašom zdraví a majetku. Nepreplácajú sa z neho ani škody na zdraví a majetku blízkych osôb, ktoré cestujú s vami.


Bez platného PZP ani na krok

Nesnažte sa na poistnom ušetriť tým spôsobom, že ho nezaplatíte. Ušetrite radšej na jeho výške tak, že si prostredníctvom našej online kalkulačky zjednáte najlacnejšie PZP pre vaše vozidlo.

Myslite na výluky a krátenie PZP

V rámci povinného zmluvného poistenia sa stretnete aj s označením výluky. Ide o udalosti alebo riziká, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Ak by došlo k takejto kolízii, poisťovňa vám nič nepreplatí.

V spojitosti s PZP ide o tieto výluky:


 • škody spôsobené prevádzkou vozidla pri vojnovej udalosti a teroristickom čine, 
 • škody vzniknuté pri motoristických pretekoch a súťažiach, 
 • škody spôsobené využívaním motorového vozidla ako pracovného stroja, 
 • škody spôsobené blízkym osobám poistníka (ide spravidla o osoby žijúce v spoločnej domácnosti).


V niektorých prípadoch sa stáva, že poisťovňa škody nepreplatí, aj keď sa týkajú jednej z oblastí, na ktoré sa PZP vzťahuje. V takýchto prípadoch ide o krátenie poistenia. Jeho dôvodom môže byť:


 • neuhradenie poistenia v plnej výške v lehote splatnosti,
 • spôsobenie škody pod vplyvom omamných látok,
 • spôsobenie škody osobou, ktorá nemala oprávnenie používať vozidlo,
 • spôsobenie škody motorovým vozidlom nespĺňajúcim technickú spôsobilosť.

Pokuta za nezaplatenie PZP

Pri bežnej cestnej kontrole od vás policajná hliadka môže vyžadovať doklad o tom, že máte uzatvorenú poistnú zmluvu. Je ním tzv. zelená karta, ktorá slúži na preukázanie aktuálnosti poistnej zmluvy nielen na Slovensku, ale aj medzinárodne v rámci krajín Systému zelenej karty. Na tejto karte je presne určená doba platnosti PZP. 

Vedeli ste, že...

… od 1. 10. 2019 preukazujete platnosť PZP už len zelenou kartou? Biela karta, ktorá platila len na Slovensku, bola od tohto dátumu zrušená. Paradoxne však zelenú kartu môžete od júla 2020 dostať nielen v zelenej, ale aj v bielo-čiernej farbe.


Cestná kontrola vás môže pokutovať za to, že máte neplatné alebo nezaplatené PZP, prípadne sa zelenou kartou neviete vôbec preukázať. Sankcie za nezaplatenie PZP môžu byť pritom aj niekoľkonásobne vyššie ako ročná sadzba poistného.


Výška pokuty za nezaplatenie PZP sa môže sa vyšplhať až do výšky 3 320 €. Okresný úrad, ktorý je poverený konaním o uložení pokuty, pri jej stanovení prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho stavu. Pokutu pritom môže uložiť až do dvoch rokov odo dňa, kedy sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. 


Ak odmietnete zaplatiť pokutu, úrad je oprávnený využiť aj služby exekútora a výška pokuty sa zvýši aj o poplatky za vykonanie exekúcie. Navyše skutočnosť, že vám bola uložená pokuta za nezaplatenie PZP, vás nezbavuje povinnosti  uzatvoriť uzatvoriť PZP na vozidlo, ktorého sa povinnosť týka.

Na dôvode nezaplatenia PZP pritom nezáleží, či už ste bez PZP jazdili vedome a spoliehali sa na to, že škodová udalosť vám nehrozí, alebo ste len zabudli zaplatiť, prípadne sa spoľahli na to, že máte uzatvorené PZP online. Tu si však dajte pozor, pretože platnosť PZP uzatvoreného cez internet sa začína až jeho zaplatením. Ak ste teda uzatvorili PZP online, ale nezaplatili ste ho, PZP je neplatné.

Náš TIP

Nechcete platiť PZP, pretože vozidlo dočasne nepoužívate? Riešením je dočasné vyradenie vozidla z evidencie. Zruší sa tým aj PZP, za ktoré nebudete musieť platiť.

Tisíce vozidiel bez PZP

Nezaplatenie povinného zmluvného poistenia nie je pre mnohých vodičov ničím novým. Podľa dostupných štatistík z roku 2020, ktoré pochádzajú zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov, bolo evidovaných viac ako 200-tisíc vozidiel bez PZP. To predstavuje približne 6 % zo všetkých evidovaných vozidiel.

Niektorí vodiči si myslia, že PZP nepotrebujú, pretože dokážu jazdiť bezpečne. Nechcú tak zbytočne „vyhadzovať” peniaze za niečo, čo podľa svojho uváženia nepotrebujú. Problém však spočíva v tom, že dopravné nehody sú často nečakané a môžu sa stať aj vodičom, ktorí jazdia opatrne a dávajú si pozor. Nikdy preto neviete, kedy sa dostanete do kolízie a spôsobíte škody.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk

Škoda spôsobená nepoisteným vozidlom

Pokuta je však v tomto prípade tým menším zlom, ktoré vás môže postretnúť. Omnoho horšie situácie môžu nastať, ak jazdou na nepoistenom vozidle spôsobíte škodu na živote, zdraví či majetku. Za škodu totiž ako vodič zodpovedáte v každom prípade, aj keď jazdíte na nepoistenom vozidle. 

Ak napríklad nedáte prednosť v jazde a zaviníte nielen totálnu škodu vozidla, ale i smrť či trvalé následky posádky vo vozidle, náklady sa dokážu vyšplhať na desiatky až stovky tisíc eur. Ak ste poistku nezaplatili, škodu uhradí Slovenská kancelária poisťovateľov z tzv. poistného garančného fondu. Sumu však bude od vás vymáhať, a to do výšky hodnoty vášho osobného majetku.

Ako je to s motorkami?

Jednotlivé informácie o povinnom zmluvnom poistení platia pre všetky motorové vozidlá. Znamená to, že okrem osobných automobilov sa vzťahujú aj na nákladné vozidlá, autobusy a motocykle

Ak vlastníte motocykel alebo ho kupujete a uvažujete nad PZP, je dôležité, aby ste ho mali uzatvorené ešte predtým, ako prvýkrát vyrazíte na cestné komunikácie. Ponuka poistenia pre motocykle je široká, čo vám dáva istotu, že si nájdete to správne pre vás. 


Cena PZP pre motocykel sa odvíja od rôznych faktorov a parametrov. Preto je dobré porovnať si niekoľko rôznych ponúk a zistiť, ktoré poistenie na motorku je pre vás najvýhodnejšie.


Za PZP nemusíte platiť stovky eur

Cena PZP nie je jednotná. Odvíja sa od rôznych faktorov, ku ktorým patria:


 • Značka a model vozidla – niektoré poisťovne majú vo všeobecnosti vyššie prirážky za určité značky a modely vozidiel. Sú to napríklad značky ako Audi alebo BMW.


 • Rok výroby – nové vozidlá majú nižšiu tendenciu spôsobiť na cestách nejaké škody ako staršie. Z pohľadu poisťovne sú preto lacnejšie.


 • Okres – ak bývate v dedine, cena PZP bude nižšia. Riziko nejakej škody je totižto nižšie ako v preplnenom meste.


 • Vek držiteľa vozidla – čím je držiteľ vozidla mladší, tým je cena PZP vyššia. Poisťovne predpokladajú, že mladý vlastník nemá toľko skúseností ako starší. Jednoduchšie tak spôsobí dopravnú nehodu.


 • Spôsob používania vozidla – na výslednú cenu má vplyv aj to, ako používate vozidlo. Firemné autá sú z pohľadu poistenia drahšie ako súkromné.


 • Pripoistenia – konečnú cenu PZP ovplyvnia aj pripoistenia. Tie sa však oplatia najmä vtedy, keď nemáte havarijné poistenie.


Každá poisťovňa vám poskytne odlišnú ponuku. Preto si ich vopred porovnajte a vyberte si tú, ktorá bude pre vás výhodná nielen z hľadiska krytia, ale aj z hľadiska ceny, nezabúdajte, že pri vybavovaní PZP môžete získať aj zaujímavé zľavy, napríklad za inú uzatvorenú zmluvu v danej poisťovni.


Vybavte si PZP a vyhnite sa vysokej pokute

Pokuta, ktorá sa spája s nezaplatením PZP, je vysoká. Navyše, ak spôsobíte dopravnú nehodu, budete ju musieť zaplatiť zo svojho. Vyhnite sa zbytočným výdavkom, ktoré by mohli urobiť nepeknú dieru do vášho rozpočtu. Vybavte si výhodné povinné zmluvné poistenie a jazdite s pocitom bezpečia.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Autor - Martina Pisarcikova
Martina PisarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • povinna-vybava-auta-rakusko
  22. februára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Povinná výbava auta v Rakúsku

  Na Slovensku sa ako vodiči nezaobídeme bez autolekárničky, výstražného trojuholníka, reflexnej vesty či náhradného kolesa. Povinná výbava v Rakúsku je síce podobná, ale v niektorých detailoch sa odlišuje. V nasledujúcich riadkoch sme pre vás zhrnuli užitočné informácie, na čo by ste si mali pri cestách do Rakúska dávať pozor.

 • 26. januára 2024|Martina Pisarčíková
  Aké sú najčastejšie pripoistenia k PZP?

  Poisťovne v súčasnosti k svojim základným balíkom poistenia poskytujú aj tzv. pripoistenia. Tieto pripoistenia rozširujú krytie zvoleného poistenia a prinášajú množstvo ďalších výhod. Kedy je vhodné si ich zvoliť a prečo by ste to mali urobiť?

 • ruka na volante
  Máte najlacnejšie PZP?

  Ako naznačuje samotný názov, povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné. Uzatvorené ho musí mať každý majiteľ motorového vozidla. A čo vy, platíte za PZP málo alebo veľa? Odpoveď na túto otázku nemusí byť jednoznačná. Cena PZP sa totiž odvíja od množstva parametrov.

 • výstražný trojuholník
  03. januára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Povinná výbava auta v roku 2024: Máte všetko?

  Pri otázke povinnej výbavy mnohí vodiči len pokrčia ramenami a spoliehajú sa na to, že lekárnička je všetko, čo im v aute bude stačiť. Povinnú výbavu však určuje zákon a je podstatne bohatšia. Požiadavky na ňu sa dokonca odlišujú aj v jednotlivých štátoch. Preto si preverte, či vám pri cestách po Slovensku i do zahraničia v aute naozaj nič nechýba. 

 • Peniaze a autíčko
  29. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Zdražovanie povinného zmluvného poistenia 2024

  Poisťovne avizujú zvyšovanie cien PZP pre rok 2024. Čo je príčinou zdražovania? O koľko viac si za povinné zmluvné poistenie priplatíme? Koho sa zvýšenie cien dotkne najviac a koho najmenej? Na všetky tieto otázky odpovieme v nasledujúcich riadkoch.

 • Vodič šoféruje auto
  05. decembra 2023|Martina Pisarčíková
  Tipy, ako si zľavniť PZP

  Povinné zmluvné poistenie je síce povinné, no sumu, ktorú zaň budete platiť, si môžete efektívne znížiť. Najčastejšie sa dá znížiť vďaka miestu bydliska, bezškodového priebehu či modelu vozidla.

 • kúpa vozidla z druhej ruky
  30. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako postupovať pri prepise vozidla?

  Od 1. januára 2023 došlo k zrušeniu dvojkrokového prepisu vozidla. Pri zmene majiteľa nie je potrebné meniť evidenčné číslo. Celý proces prepisu sa výrazne zjednodušil a vybavíte ho na jednom mieste. Ako teda postupovať pri prepise auta? V nasledujúcich riadkoch vám prinášame podrobný návod.

 • biele auto na ceste
  16. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako zmeniť poisťovňu PZP?

  Uzavretie PZP je síce povinné, ale v prípade, že vám nevyhovuje cena poistného alebo nie ste spokojný s riešením škodovej udalosti poisťovňou, na zmenu poisťovne máte, samozrejme, právo. Tento krok však nemôžete urobiť kedykoľvek. Pri prechode do inej poisťovne musíte dodržať určité pravidlá a predovšetkým termíny. Aké? To vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

 • pes v aute
  09. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Všetko, čo treba vedieť o poistení psa

  Pes sa považuje za najlepšieho priateľa človeka, a nie je to žiadne klišé. Týchto štvornohých kamošov často vnímame ako súčasť rodiny. Okrem našej lásky, ochrany a starostlivosti si teda rozhodne zaslúžia aj zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť – hoci vieme, že veterinárne náklady sa dokážu vyšplhať na značne vysoké sumy. S výdavkami môžeme rátať aj v prípade, že náš pes spôsobí škodu, ktorú musíme uhradiť. Ako teda psíka poistiť pre prípad vzniku neočakávaných nákladov?

 • žena jazdiaca na čiernej elektrokolobežke
  30. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  PZP pre elektrokolobežky: Povinné poistenie (pravdepodobne) už od januára 2024

  E-kolobežky a e-bicykle zažívajú ozajstný boom. Ich počet na cestách neustále rastie. Stále častejšie sa preto hovorí o potrebe PZP pre tieto prostriedky. Aj na Slovensku sa pripravuje novela zákona o PZP, podľa ktorého sa bude povinné zákonné poistenie vzťahovať na elektrokolobežky a segwaye spĺňajúce určité parametre. Zákon by mal začať platiť od 1. januára 2024.