Ceny PZP 2011

Ako sa budú meniť ceny PZP pre rok 2011

Podľa vyjadrení predstaviteľov poisťovní a našich informácií ceny PZP dosiahli začiatkom tohto roku už viac-menej cenové dno a do budúcna by sa mali udržať na rovnakej úrovni, prípadne trochu podrásť. Aj v prípade zmeny ceny nepôjde už o desiatky EUR, načo sme boli zvyknutý z minulých rokov, ale pôjde skôr o úpravu cien vo vybraných segmentoch v závislosti na škodovosti a hladine terajších cien. Pri PZP poistení predpokladáme len zdraženie pri uzatvorení nových zmlúv pre mladých klientov s vekom do 25, prípadne 30 rokov. Predpokladáme, že sa poisťovne budú viac zaujímať aj o škodový priebeh záujemcov o poistenie a striktnejšie dodržiavať prideľovanie bonusov a zliav z ceny poistenia pre takýchto klientov s dvoma a viacerými zapríčinenými škodami behom roka.

Je poistenie u nás lacnejšie alebo drahšie ako v susedných štátoch?

Cena PZP na Slovensku je v porovnaní so susednými štátmi výrazne lacnejšia. Spôsobili to predovšetkým predchádzajúce roky, keď na Slovensku cena poistenia klesala, zatiaľ čo v susedných štátoch sa výrazne nezmenila alebo vzrástla a kopírovala vývoj cien náhradných dielov a práce. Pokladáme to výhodu pre bežného občana.

Oplatí sa podať výpoveď PZP a čakať, že mi poisťovňa ponúkne výhodnejšiu cenu?

Každému klientovi sa oplatí aktívna starostlivosť o svoje zmluvy a to či už priamo cez poisťovňu, cez nezávislého sprostredkovateľa poistenia alebo prevádzkovateľa nezávislej internetovej kalkulačky.

Dnes je pri výpovedi zmluvy PZP rozumné postupovať opatrnejšie ako v minulosti, keď poisťovne automaticky navyšovali ceny poistenia pri výroči zmluvy (jej začiatku) a výpoveď bola jediná možnosť ako neakceptovať toto zvýšenie. V súčasnosti všetky poisťovne ( s výnimkou AXA poisťovne, ktorá postupne prispôsobuje aj existujúcim klientom cenu poistenia novému sadzobníku platnému od 1.4.2010) vo svojich vyhláseniach garantujú nezmenenú cenu poistenia pre existujúcich klientov, ktorí nemali behom roka škodu. Dokonca sa môžete dostať do situácie, že vám ta istá poisťovňa v prípade vašej výpovede ponúkne zvýšenú cenu poistenia pre ďalšie poistné obdobie s ohľadom na zmenu cien (hlavne pre mladších klientov). Preto je ideálne cenu vašej PZP zmluvy skontrolovať v dostatočnom predstihu, keď ešte môžete podať výpoveď zmluvy (min. 6 týždnov pred výročím zmluvy) a prezistiť, či je alebo nieje výhodné vašu zmluvu vypovedať.

Do akej miery je možné dohodnúť si individuálne zľavy pri PZP?

Bežný klient s jedným – dvoma automobilmi môže dostať len štandardné zľavy vo forme bonusu, zľavy za ročnú platbu či bežnej obchodnej zľavy vo výške 5-15%. Na väčšie zľavy poisťovňa zväčša pristupuje pri klientoch s 5 a viac zmluvami pri tzv. súborovom/flotilovom poistení.

Tam sa výška zľavy stanovuje individuálne podľa klienta, množstva poisťovaných vozidiel a zaujímavosti klienta z pohľadu iných druhov poistenia.

Je konkurencia pri PZP na našom trhu dostatočná?

a slovenskom trhu PZP pôsobí od októbra 2010 už 11 poisťovní. Ďalšie dve zvažujú príchod v ďalších rokoch, preto si myslím, že trh PZP je dostatočne konkurenčný a klient má možnosť na kvalitný výber svojho poisťovateľa.

Je možné nechať si poistiť auto pri PZP aj na viac rokov dopredu a získať tak zľavu z ceny poistného?

Novým trendom v oblasti zliav pri PZP je uzatváranie zmluvy na dvoj či trojročné obdobie. V súčasnosti to umožňuje ČSOB poisťovňa – 24 mesiacov – zľava 5% a v roku 2008 to bola poisťovňa Generali Slovensko so zmluvou na 3 roky a zľavou približne vo výške 10%. Táto možnosť viazanosti zmluvy na viac rokov sa dnes využíva len minimálne, ale vzhľadom k očakávaným nárastom ceny do budúcna bude garancia rovnakej ceny aj v ďalších rokoch, vyhľadávaná a využívaná výhoda.

Ako sa bude vyvíjať výška PZP?

Na súčasnom slovenskom trhu PZP je už jednásť poisťovní čo by malo znamenať, že silná konkurencia bude cenu držať na rovnakej úrovni. No z dlhodobého hľadiska je to neudržateľné. Budeme svedkami rastu cien PZP, i keď nie výrazného – od 10 do 15 percent, a to z dôvodu, že PZP je pre poisťovne z dôvodu vysokej škodovosti stále stratové. Ďalším dôvodom je zákonná povinnosť zvyšovať limity krytia až na 5 mil.€/1 mil. € (škody na zdraví/majetku) a to už od 1.1.2012.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2