Ako vybrať PZP

Ako vybrať PZP a správnu poisťovňu?

Produkt PZP je relatívne jednoduchý, a ľudia ho väčšinou vnímajú ako nevyhnutné zlo. Je ale potrebné uvedomiť si, že v prípade škody je povinné zmluvné poistenie veľkou pomocou, ktorá nám ušetrí mnoho problémov a samozrejme aj peňazí. Pri uzatváraní zmlúv PZP online sú najčastejšie problémy, ak majiteľ auta nepravdivo uvedie údaje o sebe alebo motorovom vozidle. Tie totiž majú vplyv na cenu povinného zmluvného poistenia. V takýchto prípadoch je potrebné dotatočne zisťovať pravdu a prepracovávať celú zmluvu, vyčíslovať nedoplatky. Ojedinele sa vyskytnú aj preplatky na PZP poistení. Občas klient presne nevie, na koho je auto písané, alebo pri uzatváraní online poistenia pozabudne na fakt, že svoj trvalý pobyt má inde ako v skutočnosti býva.

Je medzi poisťovňami na trhu PZP veľký rozdiel, alebo ide viac menej o podobné produkty?

Keď hovoríme o povinnom zmluvnom poistení ako o zákonnej poistke na motorové vozidlá, už z tohto je zrejmé, že ide o zákonom danú povinnosť držiteľa motorového vozidla uzatvoriť si poistenie s presne určeným limitom pri škode na zdraví aj majetku. Na Slovenku je v tomto poistení silná konkurencia a relatívne rovnaké produkty poisťovní sa môžu odlišovať len asistenčnými službami a prípadne pripoisteniami poskytovanými zadarmo. (úrazové poistenie deti, krytie živelných rizík na vašom vozidle, oprava prasknutej pneumatiky atd.)

Akou formou si vybrať PZP? Navštíviť pobočku alebo využiť internet?

V dnešnom rýchlom svete,  nieje čas navštevovať jednotlivé pobočky poisťovní a urobiť si tak prehľad PZP ponúk. Ľudia väčšinou ani nemajú chuť a potrebu sa stretávať s poistným poradcom, za účelom  predloženia ponuky poistenia. V súčasnosti sa javí jednoznačne najefektívnejšie urobiť si PZP porovnanie a uzatvoriť poistnú zmluvu v predstihu, bez časového tlaku. A to cez internetové PZP kalkulačky. Najideálnejšie s možnosťou uzatvorenia zmluvy online, bez zbytočného podpisovania zmlúv, keď poistenie nadobúda účinnosť zaplatením poistného.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 17