Ako poistiť firemné auto?

Firemné auto: ako jej poistiť

Auto patrí k najdrahším položkám hnuteľného majetku firmy. Aj keď sa firmy snažia obmedzovať výdavky, pri výbere poistenia pre firemné auto by mala byť prvoradá kvalita poistenia, a nie jeho cena. Ako si správne vybrať poistenie pre firemné vozidlo? Kedy uzatvoriť havarijné poistenie?

Mohlo by sa zdať, že vybrať poistenie pre firemné vozidlo je náročné, no v skutočnosti to však nemusí byť také komplikované. Poradíme vám, na čo by ste mali myslieť pri vybavovaní poistenia.

Bez PZP to nejde

Každé motorové vozidlo, ktoré má evidenčnú značku, musí mať povinné zmluvné poistenie (PZP), teda poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zákon na Slovensku nepozná rozdiel medzi súkromným a firemným autom. Poistenie má v prvom rade chrániť poisteného, ale aj poškodeného. Účelom tohto poistenia je, aby poistený nemusel platiť škody spôsobené prevádzkou vozidla, ako aj to, aby si poškodený nemusel škodu od škodcu vymáhať.

Tip

Hoci je obsah krytia všade rovnaký, pri výbere dbajte na kvalitu poisťovne, jej asistenčných služieb, ako aj na to, ako daná poisťovňa rieši škodové situácie.

Kombinácia PZP a havarijného poistenia

Hoci havarijné poistenie nie je zo zákona povinné, určite ho zvážte hlavne v prípade, ak zamestnanci autá využívajú často na služobné alebo dlhé cesty. V takomto prípade je totiž riziko škôd oveľa vyššie. Na pamäti treba mať aj to, že dnes majú autá oveľa väčšiu a drahšiu výbavu. Z tohto dôvodu sa okrem zákonnej povinnosti uzatvoriť PZP určite oplatí aj havarijná poistka. 

Vozidlo tak získa poistnú ochranu pred rizikami, ako je napríklad vandalizmus, nehody pri parkovaní či krádež. Sú to škody, ktoré PZP nepokrýva. Platnosť havarijného poistenia je možné uzatvoriť na území Slovenska, ale aj Európy.

Viete, že...

… v základnom havarijnom poistení či asistenčných službách nie je vždy zahrnuté napríklad odtiahnutie vozidla, preplatenie nákladov v spojitosti s uskladnením vozidla políciou a podobne? Všetky tieto informácie by ste si teda mali dopredu zistiť. 

Kedy sa oplatí pripoistenie?

Ak firmy vlastnia staršie autá, odporúčame radšej zvoliť adekvátne pripoistenie k PZP než havarijné poistenie, keďže hodnota auta klesá. 

Aké pripoistenie je možné uzatvoriť?

 • čelného skla

 • úrazu posádky

 • stretu so zverou

 • rozšírenej asistencie

 • živlu

 • výtlku

 

Pripoistiť sa dá aj batožina, úrazy členov počas jazdy vo vozidle, a podobne.

Krytie v aj v zahraničí

Ak zamestnanci jazdia firemným autom na služobné cesty aj do zahraničia, mali by ste pri PZP zvážiť zvýšenie krytia pre škody na zdraví a živote. Výhodou môže byť aj havarijné poistenie alebo pripoistenie ku PZP.

Ak sa zamestnancovi stane nehoda v zahraničí, s havarijným poistením musí náklady znášať druhá strana, ktorá nehodu zapríčinila. V zahraničí často funguje iná legislatíva náhrady škody, ktorá sa likviduje podľa krajiny, v ktorej nastala. 

Flotilové poistenie vozidiel

Firmy, ktoré vlastnia päť a viac vozidiel, majú možnosť flotilového poistenia. V praxi to znamená, že ak firma vlastní viac automobilov, môže získať lepšiu cenu za poistenie. Tento typ poistenia je pravdepodobne tým najvýhodnejším najmä pre väčšie firmy a ponúka mnoho výhod:

 • možné zľavy z ceny PZP

 • posudzuje sa celý vozový park a celková škodovosť

 • pri zakúpení nového vozidla bude auto automaticky zaradené do existujúceho flotilového poistenia

 • prehľadnejšia administratíva

 • poistenie je pohodlné, praktické a umožňuje firmám ušetriť výdavky

 

Operatívny lízing aj pre menšie firmy

Pre firmy, ktoré majú menší autopark môže byť riešením operatívny lízing. Výhodnejšiu cenu dohaduje lízingová spoločnosť, kde sú v cene zahrnuté dostupné zľavy a bonusy, ako aj výška objemu poistenia. Výhodou pri operatívnom lízingu je aj administratíva. Lízingová spoločnosť vybaví celú poistnú udalosť, klient iba nahlási škodu a dostaví auto do servisu.

Firemné auto na súkromné účely

Pre mnohých zamestnancov je motiváciou aj to, že môžu využívať firemné auto na privátne účely, a to dvoma spôsobmi. Zamestnanec môže použiť auto, keď ho potrebuje na súkromné účely alebo keď mu je pridelené. V obidvoch prípadoch sa jedná o nepeňažný príjem, čo znamená, že zamestnanec musí za auto zaplatiť odvody a daň. Využívanie služobného auta na súkromné účely je vhodné mať so zamestnávateľom dohodnuté písomne.

Tip

Ak chcete ísť služobným autom na dovolenku, do auta bez PZP, havarijného a cestovného poistenia, ani nesadajte. Myslite na to, že preberáte istú zodpovednosť za seba, ostatných spolujazdcov ako aj za škody, ktoré na motorovom vozidle spôsobíte. V prípade, že služobné auto na dovolenke rozbijete, poistenie vám bude na nič. 

Zhrnutie

Pri výbere toho správneho poistenia pre firemné vozidlá by sa malo zvážiť niekoľko faktorov. Medzi tieto faktory patrí ako bezpečne zamestnanci jazdia, či sa auto používa na súkromné účely, poprípade na služobné cesty do zahraničia. Cena by v tomto prípade nemala byť prvoradá. Nižšie ceny poistiek často znamenajú horšie asistenčné služby a menší rozsah služieb.

Okrem povinného zmluvného poistenia (PZP) odporúčame aj havarijné poistenie, cestovné poistenie, poprípade aj pripoistenie motorových vozidiel. Pre firmy, ktoré vlastnia päť a viac vozidiel je najvýhodnejšie flotilové poistenie, ktoré ponúka mnoho výhod. Menšie firmy môžu z výhodnej ceny profitovať pri operatívnom lízingu.

Predtým, ako sa však rozhodnete, urobte si prieskum a porovnajte si balíky služieb. Každá poisťovňa má totiž svoje kritériá a podmienky, preto sa oplatí zvážiť ponuky viacerých poisťovní.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2