Polícia Slovenskej republiky každý rok zverejňuje informácie o vývoji dopravnej nehodovosti za uplynulý rok. Rok 2021 bol pomerne výnimočný. Polícia zaznamenala najnižší počet dopravných nehôd a ťažko zranených osôb od vzniku Slovenskej republiky. Rok 2021 bol aj rokom, kedy sa zaznamenal veľmi nízky počet ľahko zranených a usmrtených osôb.

Najlepší rok

Rok 2021 bol špeciálny vďaka svojmu prvenstvu v najnižšom počte dopravných nehôd. Okrem toho bol:

 • druhý v najnižšom počte ľahko zranených osôb,

 • tretí s najnižším počtom usmrtených osôb.

Čo to znamená v presných číslach? Podľa údajov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa na území Slovenska stalo celkom 11 869 dopravných nehôd. Na porovnanie s rokom 2020 ide o pokles o 6 dopravných nehôd.

Pri všetkých dopravných nehodách bolo usmrtených 226 osôb, čo je o jednu osobu viac, ako v roku 2020.

Okrem usmrtenia robí polícia aj ďalšie štatistiky:

 • ťažko zranené osoby – 853 (o 61 osôb menej, ako v roku 2020),

 • dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu – 1 536 (o 15 nehôd menej, ako v roku 2020),

 • dopravné nehody s usmrtením – 210 (o 4 nehody viac, ako v roku 2020),

 • dopravné nehody s ľahko zranenými osobami – 4 492 (o 30 nehôd viac, ako v roku 2020).

Dopravná nehodovosť podľa okresov

V roku 2021 bolo najmenej evidovaných usmrtených osôb z dôvodu dopravnej nehody v Trenčianskom kraji, kde ich bolo len 20. V porovnaní s rokom 2020 je to o 6 osôb menej. Presným opakom bol Nitriansky kraj, kde bolo evidovaných najviac usmrtených osôb pri dopravných nehodách. V tomto kraji ich bolo 45, čo je oproti roku 2020 o 13 osôb viac.

Dopravná nehodovosť podľa ciest, dní a časov

Najviac usmrtených osôb bolo na cestách I. triedy, a to 82, čo je o 9 osôb viac, ako v roku 2020. Z najrizikovejších dní bol v celom týždni rozhodne piatok, kedy bolo usmrtených 40 osôb. Ide o rovnaký počet ako v roku 2020.

V rámci času bol najrizikovejší úsek od 16. do 20. hodiny, kedy bolo usmrtených 67 osôb. Ide o jednu osobu viac, ako v roku 2020.

V roku 2021 zomrelo viac chodcov

Zaujímavosťou v rámci nehodovosti je aj to, že na cestách zomrelo viac chodcov, no menej vodičov, cyklistov a motorkárov.

 • chodci – v roku 2021 zomrelo na slovenských cestách 54 chodcov, čo je o 12 chodcov viac, ako v roku 2020,

 • cyklisti – v roku 2021 zomrelo na slovenských cestách 15 cyklistov, čo je o 5 cyklistov menej, ako v roku 2020,

 • motorkári – v roku 2021 zomrelo na slovenských cestách 25 motorkárov, čo je o 4 motorkárov menej, ako v roku 2020,

 • vodiči a spolujazdci – v roku 2021 zomrelo na slovenských cestách 93 vodičov a 37 spolujazdcov, čo je o 4 osoby menej, ako v roku 2020.

Dôvody dopravných nehôd

K hlavným príčinám dopravných nehôd podľa polície patrí nedodržiavanie povinností vodiča, ako napríklad nevenovanie sa vedeniu vozidla, nesledovanie situácie na cestnej premávke, dať prednosť chodcovi a rýchlosť jazdy.

Za volantom sa necítime bezpečne

Hoci sa nehodovosť znižuje, miera spokojnosti na cestách je stále vysoká. Vodiči sa na cestách necítia bezpečne. Dôvod je najmä ten, že sa nejazdí správne. Okrem toho je to aj skutočnosť, že viac ako polovica z nich priznáva časté prekračovanie povolenej rýchlosti. Na slovenských cestách sa väčšina vodičov necíti bezpečne, obzvlášť ženy.

Jazdíme príliš rýchlo

„Nedovolená rýchlosť a nedostatočné venovanie sa riadeniu sú dve najčastejšie príčiny dopravných nehôd na našich cestách. Takmer polovica nehôd vo vyššej rýchlosti sa stane v obci,“ hovorí Milan Troška, vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy a výstavby SR. Zároveň dodáva: „Šoféri by si mali uvedomiť, že rýchla jazda zvyšuje reakčnú dobu a brzdnú dráhu. Zvlášť nebezpečná je vysoká rýchlosť v obci, kde sú výrazne viac v ohrození ďalší účastníci cestnej premávky, a to najmä chodci, do ktorých ak narazí auto v rýchlosti 60 km/h, tak majú iba 3 % šancu na prežitie. Pri náraze v povolenej rýchlosti 50 km/h sa ich šanca na prežitie zvyšuje na maximálne 10 %,“

Ako sa pred škodami kryť?

Dopravné nehody sú situáciou, ktorá sa nedá predvídať, a to ani vtedy, keď dodržiavate všetky zákony a správate sa zodpovedne. Niekedy je problémom zlé počasie, inokedy vás ohrozí iný účastník cestnej premávky. Preto by ste nemali zabúdať na dve základné veci, ktorými sú:

 • povinné zmluvné poistenie,

 • havarijné poistenie.


Vedeli ste, že...

Havarijné poistenie so spoluúčasťou vyzerá výhodnejšie, pretože je lacnejšie. Pravdou však je, že keď sa stane dopravná nehoda, nie je už ani zďaleka také výhodné. Určitú, niekedy aj pomerne vysokú čiastku, musíte doplatiť sami.


Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie je základom pre každého vodiča. Hoci nekryje vaše vozidlo a majetok, no kryje vás. V prípade, že by ste spôsobili dopravnú nehodu, škody na majetku tretích strán by mala zaplatiť poisťovňa.PZP kryje viacero oblastí, vrátane:

 • Škôd na zdraví a usmrtení osôb – patria sem aj náklady na liečbu a odškodnenie pozostalých.

 • Nákladov na poškodení, zničení a odcudzení – povinné zmluvné poistenie kryje všetko, čo sa nachádza v aute. Poisťovňa tak prepláca aj veci, ktoré nie sú jeho pevnou súčasťou, napríklad batožina.

 • Nákladov na právne zastupovanie – poisťovňa prepláca aj náklady na právne zastupovanie v prípade, že je to potrebné.

 • Nákladov na ušlý zisk – toto krytie je určené najmä pre právnické osoby, ktoré z dôvodu dopravnej nehody môžu prísť o značnú časť príjmu.

Ako už z názvu vyplýva, povinné zmluvné poistenie je povinné a musí ho mať uzatvorené každé vozidlo, ktoré používate na jazdu po cestných komunikáciách. Ak by ste ho neuzatvorili, hrozila by vám pokuta vo výške 3 320 eur.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie, niekedy označované aj ako kasko, je dobrovoľným poistením. Môžete sa rozhodnúť, či ho využijete, alebo nie. Platí však, že pri dopravných nehodách vás dokáže skvelo kryť. Dôvod je ten, že kryje vás a váš majetok. Ak by ste sa teda dostali do kolízie a niečo by sa vozidlu stalo, poisťovňa by vám mala preplatiť celú čiastku alebo len časť zo škôd.

Chráňte sa vďaka havarijnému poisteniu

Princípom havarijného poistenia je nahradiť škody na vašom majetku. Pripoistiť si môžete i doplnkové riziká, napr. poškodenie čelného skla, stret so zverou, pripoistenie batožiny a iné. Havarijné poistenie určite oceníte.
To, v akej výške poisťovňa škody prepláca sa odvíja od toho, akú zmluvu ste uzatvorili. Ak so spoluúčasťou, z konečnej sumy budete musieť doplatiť niečo aj vy. Spoluúčasť je zvyčajne v hodnote od 5 do 15 %.

Ďalšie možnosti poistenia

Okrem povinného zmluvného a havarijného poistenia existuje ešte jedna možnosť. Je ňou GAP poistenie. Využíva sa na poistenie nového vozidla a je platné spravidla 3 – 5 rokov. Kryje viaceré oblasti, ako napríklad krádež, živel alebo haváriu a existuje pri ňom možnosť 100 % návratu celej vašej investície.

Najlepšie ponuky poistenia na jednom mieste

Porovnáme vám najlepšie ponuky havarijného poistenia na trhu. Vyberte si poistenie presne podľa vašich predstáv.