Načítavam...
0850 100 101
Po-Pia: 09:00-17:00

Havarijné poistenie so zľavou až 70%

  • Okamžité porovnanie najvýhodnejších ponúk havarijného poistenia
  • Po vyplnení formulára ihneď zistíte, koľko na poistenie ušetríte
  • Poistenie je platné ihneď po uzavretí a zaplatení on-line

Čo treba vedieť pri uzatváraní havarijného poistenia?

Ak ste sa rozhodli pre havarijné poistenie, je niekoľko dôležitých informácii, ktoré by ste predtým mali vedieť.

Predaj vozidla – v tomto prípade máte nárok na vrátenie alikvótnej čiastky poistného, avšak pri vyplatenej škode patrí poisťovni celé poistné do konca poistného obdobia

Voľba spoluúčasti – dohodnutá výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa podieľate na každej poistnej udalosti. Napr. v poisťovni AXA si môžete vybrať 2%, 5% alebo 10% výšku spoluúčasti na vzniknutej škode. Poisťovňa Union je možné uzatvoriť havarijné poistenie so spoluúčasťou 0, 99, 199, 299 a 399 eur. Výhodou tejto formy spoluúčasti je, že sa podieľate na škode vopred dohodnutou fixnou čiastkou.

Doba bezškodového priebehu – pri poistnej udalosti je dobré vedieť, že poisťovne nerozlišujú kto šoféroval vozidlo. Táto doba sa vzťahuje na dané vozidlo a uvedené rodné číslo v poistnej zmluve. Preto aj keď ste nehodu nespôsobili vy, bezškodový priebeh sa skracuje Vám.

Krádež – ak Vám zlodeji ukradli notebook či mobilnú navigáciu, poisťovňa Vám nepreplatí ani jediný cent. Iba v prípade ak by bola navigácia pevne zabudovaná vo vozidle. Notebook Vám preplatí vtedy, ak si by ste si k havarijnému poisteniu pripoistili batožinu.

Čiastočné vs. komplexné havarijné poistenie –
Komplexné – ponúka úplné krytie škôd spôsobených nehodami v premávke i mimo nej
Čiastočné – kryje vybrané riziká – prípad krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, poškodenie alebo zničenie vozidla živlom, prípadne ak dôjde k havárii v dôsledku stretu so zvieraťom