Cestovné poistenie do Čiernej Hory

Vaša predstava o dovolenke síce môže byť pokojná a pohodová, ale cestovné poistenie by ste si rozhodne mali uzatvoriť aj pred odchodom do Čiernej Hory.


Čierna Hora leží na Balkánskom polostrove a jej juhozápadné brehy obmýva Jadranské more. Najskôr sa jednalo o súčasť bývalej Juhoslavskej federatívnej republiky, ale v roku 2006 došlo k definitívnemu rozpadu na Srbsko a Čiernu Horu. Táto krajina sa môže pochváliť rozmanitými prírodnými krásami, ktoré lákajú návštevníkov do hôr, k moru i za pamiatkami.

Dôležité informácie pred cestou

Na cestu do Čiernej Hory potrebuje turista len platný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Vízum na cestu do Čiernej Hory nie je potrebné pri pobytoch, ktoré nie sú dlhšie ako 3 mesiace a očkovanie sa nevyžaduje.

Prírodné krásy a zaujímavosti

Čierna Hora je predovšetkým hornatá krajina a celé jej územie patrí k Dinárskym horám. Najvyššie pohorie sa nachádza na severe, kde ležia i najvyššie vrcholky, ktoré dosahujú až výšky nad 2 500 m.n.m., pričom najvyššou horou Čiernej Hory je Zla Kolata (2 534 m.n.m.). Na svoje si tak prídu milovníci vysokohorskej turistiky, ale i vodnej turistiky a raftingu, pretože práve v Čiernej Hore tečú divoké rieky Tara, Piva a Morača.To však nie je ešte všetko, okrem malebných horských masívov sa v Čiernej Hore nachádzajú krásne pláže Jadranského mora, obľúbené sú Boka Kotorska, Herceq Novi, Kotor a Budva. Pokiaľ vyhľadávate hlavne prímorské strediská, vyskúšajte Petrovac, Sutomore, Ulcinj či Bečiči.

Čierna Hora je tiež krajinou bohatou na historické pamiatky, kultúrnym centrom je bývalé hlavné mesto Cetinje, ktoré sa nachádza na úpätí hory Lvočen. Môžete tu vidieť Vládny dom, najväčšiu stavbu Čiernej Hory, sídlo Národného historického múzea alebo Umeleckú galériu. Za návštevu stojí tiež Cetinjský kláštor. V súčasnom hlavnom meste Podgorici môžete vidieť zaujímavé historické pamiatky a to časti rímskeho akvaduktu alebo turecké opevnenia.

O cestovnom poistení do Čiernej Hory

Rozhodli ste se vycestovať do Čiernej Hory? Nezabudnite na kvalitné cestovné poistenie. Nikto nechce automaticky počítať s nepríjemnou udalosťou, ale rozhodne je lepšie byť na ňu pripravený.

Prečo je cestovné poistenie dôležité? Je určené predovšetkým na pokrytie liečebných nákladov v prípade, ak dôjde na cestách k úrazu alebo ochoriete.

Štandardne sú v základnom balíčku poistenia zahrnuté náklady na:

  • ošetrenie,

  • hospitalizáciu,

  • nutné lieky,

  • liečbu,

  • naliehavé prevozy,

  • repatriáciu,

  • prevoz telesných ostatkov.


Poisťovne ponúkajú spravidla niekoľko variant cestovného poistenia, ktoré sa líšia výškou poistného limitu a obvykle i rozsahom asistenčných služieb.

Súčasťou poistenia sú vždy spomínané asistenčné služby tiež ponuka ďalších pripoistení: úrazové pripoistenie - trvalé následky úrazu, smrť úrazom, denné odškodné, pripoistenie batožín – zničenie, poškodenie či strata, pripoistenie zodpovednosti – za škody, ktoré poistený spôsobí tretím osobám na ich majetku alebo zdraví, pripoistenia storna cesty – preplatenie storno poplatkov cestovnou kanceláriou pri storne cesty.

Cestujte naplno

Nepodceňujte cestovné poistenie

Lekárske ošetrenie, hospitalizácia alebo operácia v zahraničí vás môže vyjsť na stovky tisíc EUR. Kvalitné cestovné poistenie vás plne ochráni pred rizikami a pomôže vám s úhradou nákladov. Okrem krytia liečebných níkladov si môžete poistiť i omeškanie letu či stratu batožiny.


Cestovné poistenie a COVID - 19

Pri uzatváraní cestovného poistenia je dôležité myslieť na súčasnú situáciu spojenú s ochorením COVID-19. Okrem podmienok v našej krajine je potrebné naštudovať si všetky informácie aj o podmienkach na mieste, kam cestujete.


Mnohé poisťovne majú v rámci cestovného poistenia aj krytie COVID-19. V niektorých prípadoch to platí dokonca aj vtedy, keď cestujete do rizikovej krajiny. Poistenie s krytím COVID-19 aj do rizikovej krajiny si u nás môžete pohodlne uzavrieť.