Výluky z PZP, o ktorých ste možno netušili

Povinné zmluvné poistenie je produkt, pri ktorom akoby všetci chápali, o čom je. Ak vám niekto spôsobí nehodu, tak práve táto poistka vám za neho zatiahne náhradu škody. No o mnohých výlukách, ktoré nakoniec môžu celú zodpovednosť preniesť na samotného vodiča, mnohí netušia.

Spočítať
ceny

Škoda vo vlastnom dvore

Máte dve autá. Jedno je vaše, druhé patrí manželke. Je jedno, že ste si doma takto rozdelili vozidlá, ale ak sa stane škoda, kedy si náhodne jeden druhému poškodíte auto, tak toto nie je škoda na uplatnenie z PZP. Príkladom môže byť bežné neopatrné parkovanie, kedy vám polovička ťukne do blatníka. No v tomto prípade si to polovička nemôže uplatniť ako plnenie v PZP, pretože to je výluka a posudzuje sa ako vlastné škoda, hoci ste si ju nespôsobili sami. Preto je vhodné, ak vo vlastnom dvore vedia dobre parkovať obaja partneri. V takomto prípade je možné škodu platiť z vlastných financií alebo využiť havarijné poistenie. Tu totiž nič také ako vlastné škoda neplatí a poisťovňa preplatí aj škodu, kvôli ktorej by inak vznikla manželská hádka.


Škoda na majetku po vystúpení z auta

Bežne sa kryjú pri nehode aj škody napríklad na tovare, alebo majetku vodiča, ku ktorým dôjde pri nehode. No len do chvíle, kým neopustíte vozidlo. Príkladom je, ak prevážate niekomu veci, alebo ich sťahujete. Ak by ste poškodili vec pri prenášaní, alebo sa vám rozbije cestou bez toho, aby ste nehodu spôsobili vozidlom, takéto uplatnenie škody nemožno hradiť z PZP.


Čelné sklo

Uhradenie rozbitého čelného skla podľa zákona spadá do poistnej udalosti, ktorá bude hradená z PZP vinníka. No prax je taká, že často sa aj táto škoda hradí z havarijnej poistky. Prečo? Dôvodom nie je neochota poisťovní, ale jednoducho absencia páchateľa. Vodiči, ktorí prídu do poisťovne s rozbitým čelným sklom nevedia pomenovať vinníka, nevedia ho označiť a vinník si ani chybu priznať nemusí. Je to komplikované dokazovanie. A kde niet vinníka, tam niet ani z akej poistky škodu hradiť. Ostáva tak havarijné poistenie, alebo pripoistenie k PZP, ktorým si vodič ako doplnkovým poistení k povinnému doplatí aj prípadné rozbité vlastné sklo.


Nemajetková ujma sa nehradí

V rámci PZP je kryté ošetrenie aj úrazy, či trvalé následky, ale nie nemajetková ujma. Tým sa myslím najčastejšie psychická ujma. Aj v prípade, že by si ju poškodený nárokoval, poistenie v tomto prípade nebude nič platné a nemajetková ujma, ak sa ju podarí dokázať a vyčísliť, čo však nie je jednoduché, z PZP vinníka hradená nebude. Bude sa s ňou musieť vyrovnať sám vinník.


Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2