Ako sa brániť pred poistnými podvodmi?

Poistný podvod sa síce nedá spáchať nevedome, ale niekedy je možné sa k nemu dostať vcelku jednoducho. Aj malá drobnosť môže znamenať, že sa človek nevyhne poistnému podvodu. Pričom za podvody v oblasti poistenia hrozí väzenie až do pätnásť rokov.

Spočítať
ceny

Poisťovne si dávajú čoraz viac pozor

Preverenie hlásení o škodovej udalosti je v poisťovniach na dennom poriadku. Pretože napríklad len UNIQA poisťovňa v roku 2017 preverovala 130 podozrivých škodových udalostí. Najčastejšie preverované škodové udalosti sa vyskytovali v neživotnom poistení, išlo až o 98% z celkového počtu škôd, pričom 95% z týchto škôd boli škody na motorových vozidlách a až v 46% prípadoch z nich podarilo preukázať podvodné konanie. V roku 2018 opäť dominovala v podozrení z podvodov oblasť neživotného poistenia. Teda oblasti, kde sa podvody vyskytujú najčastejšie.

Z celkového počtu 117 preverovaných prípadov tvorili tieto až 99%, len 1% pripadlo na škody na zdraví. V minulom roku sa až v 53% podarilo preukázať podvodné konanie a na páchateľov boli podané trestné oznámenia. To je dosť na to, aby si ľudia pri poistení premysleli, či stojí za to na poistný podvod pristúpiť alebo sa mu radšej ubrániť.

Nenechajte sa nahovoriť na zlé chodníčky

Najviac podvodov sa odohráva v oblasti poistenia motorových vozidiel a majetku. „Vyskytujú sa aj prípady, v ktorých si poškodení a vinníci vymenia role v hláseniach škodových udalostí, či deklarujú vznik škody iným spôsobom, ako sa reálne stala. Pomerne často sa stretávame aj so zámerným navýšením škody v snahe dostať kompenzáciu za škodu vo vyššej miere, aká pri havárii reálne vznikla,“ hovorí Silvia Vlasková z UNIQA poisťovne. To znamená, že ak sa vás niekto snaží ovplyvniť, aby ste na seba napríklad zobrali vinu, pretože máte lepšiu poistku, alebo naopak svedčili, že sa veci stali inak ako boli, nie je dobré to robiť. Stanete sa tak ľahko obeťou poistného podvodu a čo je horšie aj jeho polupáchateľom.

Pozor na zástupcovské spoločnosti

V poslednej dobe sa rozmohol trend, že po nehode alebo poškodení auta sa vám ozve spoločnosť, ktorá chce za vás celý problém prebrať a dosiahnuť vyššie plnenie ako by ste dosiahli vy. Poisťovne tieto aktivity monitorujú a varujú, že môže ísť o poistný podvod. V rámci povinného zmluvného poistenia sa niektorí poškodení po dopravnej nehode snažia s pomocou zastupujúcej spoločnosti, ktorá sa vymáhaním nárokov zaoberá, uplatniť si navýšené nároky za bolestné, či sťaženie spoločenského uplatnenia. Často pritom ide o zveličovanie následkov nehody, ktoré sa po odbornom posúdení buď nepotvrdia, alebo potvrdia len čiastočne.

Podvodom je aj neoprávnené navyšovanie škody

„V povinnom zmluvnom poistení sme zaznamenali nový trend poisťovacích podvodov pri uplatňovaní škôd na zdraví, keď sa niektorí poškodení úmyselne snažia navýšiť svoj nárok na poistné plnenie. „Mali sme prípad, keď osoba po autohavárii utrpela poškodenie na zdraví a bola jej priznaná a vyplatená náhrada škody za bolestné, trvalé následky a sťaženie spoločenského uplatnenia, no dodatočne si chcela uplatniť vyšší nárok. Doložila aj doklady o dlhšom čase liečenia a vyššom stupni zdravotného postihnutia. Nezávislý lekársky posudok nakoniec potvrdil, že išlo o úmyselné navýšenie finančných nárokov až o 10-tisíc eur a vo veci sme podali trestné oznámenie,“ opisuje vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – SP Vojtech Kosík. Aj toto je možnosť, ako sa ocitnúť v poistnom podvode. Takéto situácie sa dejú, ako pri povinnom zmluvnom poistení, tak aj pri havarijnom poistení. A poisťovne ich vedia odhaliť aj na základe podobných scenárov.

Nevymýšľate si

Pred obvinením z poistného podvodu sa najlepšie ubránite, ak budete hovoriť pravdu. To sa týka často aj cestovného poistenia, kde sa klienti snažia narýchlo uzatvoriť poistenie až po nejakom úraze, alebo napríklad po nešťastí na horách. Robiť sa to neoplatí, poisťovne podobné zápletky už poznajú. Navyše dnes sa už dá aj na zraneniach celkom presne určiť doba ich vzniku.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2