PZP historických vozidiel a veteránov

Na Slovensku existujú desiatky klubov združujúcich majiteľov historických vozidiel, častejšie nazývaných veterány. Dohromady sa na Slovensku nachádzajú stovky takýchto vozidiel. Oproti dennej premávke desiatok tisícov klasických automobilov je to zanedbateľný počet, zákon ale v tomto prípade nepozná výnimku a vyžaduje PZP aj pre takéto automobily.

PZP historických vozidiel a veteránov

Podľa Zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách je historické vozidlo definované ako vozidlo, ktoré má preukaz historického vozidla vydaný národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, je udržiavané v historicky správnom stave a nie je určené na každodenné používanie.
Pokiaľ takýto automobil nie je vyradený z evidencie, vzťahuje sa na neho povinnosť uzatvorenia PZP. PZP historických vozidiel a veteránov je, samozrejme, výrazne lacnejšie ako pri klasickom vozidle. Poisťovne totiž musia zohľadniť to, že takéto vozidlo sa nezúčastňuje cestnej premávky pravidelne, ale len príležitostne, väčšinou na špecializovaných stretnutiach alebo podujatiach. Riziko spôsobenia škody je tak výrazne menšie, hoci úplne vylúčiť sa nedá.

Kde si PZP historické vozidla uzavrieť?

Historické vozidlá poisťujú viaceré poisťovne. Všetky si uvedomujú, že riziko spôsobenia nehody alebo škodovej udalosti je výrazne menšie, preto PZP historického vozidla uzavriete výrazne lacnejšie. Pri vozidle s klasickým evidenčným číslom to býva štvrtina ceny normálneho osobného automobilu, pri historickom vozidle so špeciálnym evidenčným číslom s písmenom H je to dokonca len jedna dvanástina tejto ceny. Cenové ponuky PZP historických vozidiel a veteránov si najlepšie porovnáte v 
Spočítať
ceny
. Ponuku, ktorá vás zaujme, si môžete vyplnením formulára hneď aj uzavrieť.
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2

Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Ponuky poisťovní
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením