Úrazové poistenie motorkára

Ak patríte medzi vášnivých motorkárov, úrazové poistenie je pre vás nevyhnutnosťou.So zhusťujúcou sa premávkou na našich cestách priamo úmerne narastá aj riziko dopravných nehôd. Práve motorkári sa pritom považujú za najzraniteľnejších vodičov. Dopravné nehody mávajú pre nich oveľa vážnejšie následky. Mnohí motorkári tieto riziká vnímajú a svoje motocykle si zodpovedne poisťujú. Často však zabúdajú na krytie rizík týkajúcich sa ich vlastného zdravia a života. Úrazové poistenie je však pre milovníkov rýchlej jazdy na dvoch kolesách nevyhnutnosťou.

Úrazy pri nehode na motorke

Život a zdravie motorkára sú pri prípadnej dopravnej nehode významne ohrozené. Zatiaľ čo moderné automobily bývajú vybavené celým radom pasívnych a aktívnych bezpečnostných prvkov (napr. airbagy, systémy núdzového brzdenia, ABS, deformačné zóny a podobne), medzi motorkárom a cestou je v tom najlepšom prípade prilba a vrstva motorkárskeho oblečenia. 


A práve v tom je veľký rozdiel medzi motocyklistami a vodičmi ostatných vozidiel. Motorkárovi pri nehode vo vyššej rýchlosti vždy hrozí úraz, spadnutie z motorky či vyletenie dopredu. V tom lepšom prípade len „šúchanie sa” chvíľku po diaľnici po betóne. Preto sú motorkári spolu s chodcami najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky.Medzi najčastejšie zranenia pri nehode na motorke patria:

1

zodratá koža na rôznych častiach tela

2

komplikované zlomeniny a pomliaždeniny

3

vážne poranenia hlavy

4

poškodenie chrbtice

5

tržné rany a vnútorné krvácania

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je zúžená forma rizikového poistenia. Poskytuje poistnú ochranu pre prípad smrti alebo trvalých následkov spôsobených úrazom. Súčasťou úrazového poistenia býva spravidla:


  • denné odškodné z úrazu,
  • jednorazové odškodné z úrazu,
  • odškodné za pobyt v nemocnici v dôsledku úrazu,
  • odškodné v prípade trvalých následkov úrazu,
  • odškodné v prípade plnej invalidity následkom úrazu,
  • odškodné v prípade smrti následkom úrazu.
Ako uzavrieť úrazové poistenie u motorkárov?

Úrazové poistenie môžete uzavrieť osobne v pobočke poisťovne alebo online, čo je efektívnejšie a pohodlnejšie. Pri uzatváraní zmluvy cez internet získate lepší prehľad o ponukách jednotlivých poisťovní. Urobíte si online porovnanie úrazových poistení podľa vami zvolených parametrov.  Vďaka tomu si vyberiete to najlepšie úrazové poistenie pre vaše potreby. 


Úrazové poistenie môžete uzavrieť ako:

  • samostatné rizikové poistenie,
  • pripoistenie k životnému poisteniu,
  • pripoistenie k PZP vašej motorky,
  • pripoistenie k havarijnému poisteniu vašej motorky.


V prípade, ak sa rozhodnete pre úrazové poistenie vo forme pripoistenia k PZP alebo k havarijnému poisteniu, doplnkové úrazové poistenie sa vzťahuje na vás ako na vodiča motocykla. Poistné plnenie sa teda vypláca výlučne pri úrazoch, ktoré utrpíte počas jazdy v dôsledku havárie.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk


Pozor na výluky z poistenia

Ak si vyberiete úrazové poistenie ako samostatné poistenie alebo ho uzavriete v rámci životného poistenia, odporúčame vám preveriť si, či sa poistné krytie vzťahuje aj na úrazy vzniknuté pri rekreačných, poloprofesionálnych alebo profesionálnych športoch. 


Je totiž možné, že na niektoré aktivity sa budú vzťahovať výluky z poistenia. Sú to najmä nebezpečné druhy automobilových a motocyklových pretekov, pri ktorých sa nedodržiavajú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách a ďalšie extrémne a adrenalínové športy s porovnateľnou rizikovosťou. 


Jednotlivé typy športov klasifikujú poisťovne rôzne, spravidla ich však treba nahlásiť pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Všímajte si výšku poistnej sumy

Rozsah poistného krytia a výška poistnej sumy sú dva najdôležitejšie parametre, ktoré sa súčasne premietajú do výšky poistného. Dostatočne vysoká poistná suma je kľúčová najmä v prípade trvalých následkov, invalidity a smrti. Majte na zreteli, že ako motorkár patríte k najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. V prípade vážnej nehody je to neraz práve výška poistnej sumy, ktorá určuje ďalšiu kvalitu vášho života i života vašej rodiny.