Ako sezónne poistiť motocykel?

Všetko, čo potrebujete vedieť o sezónnom poistení pre váš motocykel.

S pribúdajúcimi hodinami slnečného svitu stúpa v cestnej premávke aj počet jazdcov na dvoch kolesách. Motorkárska sezóna trvá v našich končinách od jari do jesene. Zimné mesiace trávia dvojkolesové tátoše bezpečne zaparkované v garážach a na cesty sa väčšinou vôbec nedostanú. To je tiež dôvod, prečo mnohí motorkári zvažujú sezónne poistenie motocykla. Je však takáto alternatíva PZP naozaj ekonomicky výhodná? 

Sezónne poistenie motorky

Ponukou sezónneho poistenia sa niektoré poisťovne snažia kopírovať potreby motorkárov, a to tým, že im umožňujú uzavrieť poistku na motorku len na určité vyhradené obdobie roka. Spravidla sa jedná o jarné, letné a jesenné mesiac - teda čas, keď motocyklisti štartujú svoje stroje najčastejšie.


Zatiaľ čo niektoré poisťovne majú presne dátumovo vyhradené obdobie trvania sezónneho poistenia (napríklad od 1. marca do 31. októbra), iné vám umožnia zvoliť si sezónu podľa svojich preferencií. Malo by však ísť rádovo o mesiace. Niektoré poisťovne majú špecifikovanú podmienku, podľa ktorej musíte uzavrieť poistku motorky na minimálne tri za sebou nasledujúce mesiace.


Čo ovplyvňuje cenu sezónneho poistenia?

Cenotvorba poistného je pri sezónnom poistení obdobná ako pri klasickom poistení motorky. K najdôležitejším faktorom, ktoré ovplyvňujú výslednú cenu sezónneho poistenia, patria najmä:

hmotnosť motocykla


výkon motora


objem valcov


vek a bydlisko majiteľa

počet a rozsah škodových udalostí

Cena sezónneho poistného sa vo väčšine poisťovní stanovuje ako alikvotný podiel z ceny celoročného poistenia. Ak teda celoročné poistné za svoju motorku vydelíte dvanástimi a následne vynásobili počtom mesiacov trvania sezónneho poistenia, dostanete orientačnú výšku poistného.Ďalšie poplatky spojené so sezónnym poistením motocykla

Zákon stanovuje, že všetky vozidlá prihlásené na dopravnom inšpektoráte musia mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). Sezónne poistenie motorky sa preto spája s povinnosťou odhlásiť váš motocykel z evidencie. Naša legislatíva umožňuje tzv. dočasné odhlásenie, ktoré je aktuálne spojené so správnym poplatkom 5 eur. 


Opätovné zaradenie motocykla do evidencie pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vás bude stáť ďalších 5 eur. Ak teda budete porovnávať cenu poistenia motorky pri celoročnom a sezónnom PZP, nezabudnite započítať aj tieto poplatky.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk

Sezónne poistenie motocykla: Aké má výhody a nevýhody?

Tak si to teda zhrňme. Ak sa výška poistného počíta ako pomerná časť zo štandardného celoročného poistenia, na poistnom môžete ušetriť desiatky eur ročne. Výhodou sezónneho poistenia môže byť teda určitá finančná úspora


Okrem toho však treba rátať s určitými nevýhodami. Tými sú predovšetkým: 


  • povinnosť opakovane navštíviť dopravný inšpektorát - z dôvodu dočasného odhlásenia motocykla z evidencie a jeho opätovného prihlásenia,


  • ďalšie súvisiace náklady - správne poplatky spojené s prihlásením a odhlásením vozidla, iné osobné výdavky spojené s návštevou dopravného inšpektorátu,


  • riziko pokuty - s motocyklom, ktorý nemá uzatvorené PZP motocykla, nemôžete v žiadnom prípade vyjsť do premávky. 


Vysoká pokuta vám hrozí aj v prípade, ak zabudnete svoj motocykel dočasne odhlásiť z evidencie. Avšak pozor, pokuta nie je to najhoršie, čo vám hrozí pri jazde na motocykli bez PZP. V prípade, ak zaviníte dopravnú nehodu a nemáte uzatvorené poistenie motorky, všetky škody spôsobené na zdraví a majetku idú z vášho vrecka. Náklady na odškodnenie sa pritom môžu pohybovať v státisícoch eur.


Celoročné vs sezónne poistenie motorky

Ako vyplýva z výpočtu vyššie, jedinou výhodou je nižšia cena sezónneho poistenia motocykla. Skúste si teda vyčísliť možnú finančnú úsporu v porovnaní so štandardným celoročným poistením a so zohľadnením všetkých ďalších finančných nákladov. Sami už dokážete najlepšie zvážiť, nakoľko je táto suma pre vás zaujímavá.


Sezónne poistenie odporúčame najmä držiteľom motoriek, ktorí sa po cestách preháňajú naozaj len výnimočne, napríklad výlučne počas letných mesiacov. Ak si svoju motorku poistíte len na minimálne možné obdobie, finančná úspora môže byť pomerne vysoká.


Ak potrebujete mať svoju motorku poistenú od prvých slnečných dní do neskorej jesene, bude pre vás výhodnejšie celoročné poistenie. Ušetríte si veľa starostí a času, pričom zaplatíte len pár eur navyše. Napríklad cena poistného na 9 mesiacov sa takmer rovná celoročnému poisteniu.
Ako uzavrieť sezónne poistenie motocykla?

Uzatvorenie poistnej zmluvy je v prípade sezónneho poistenia prakticky rovnaké ako pri klasickom PZP. Budete potrebovať len svoje osobné údaje a informácie o motocykli dostupné v technickom preukaze.


Poistenie môžete uzatvoriť osobne priamo v pobočke poisťovne alebo jednoducho a pohodlne online. Upozorňujeme, že sezónne poistenie neponúkajú všetky poisťovne, takže uzatvorením zmluvy cez internet sa vyhnete obchádzaniu viacerých pobočiek. Aby ste si spomedzi ponuky jednotlivých poisťovní vybrali tú najvýhodnejšiu poistku motorky, použite našu online kalkulačku. Zadajte základné požadované údaje a my vám vyhľadáme ponuky jednotlivých poisťovní.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk