Každý majiteľ vozidla je zákona povinný zaplatiť PZP. Napriek tomu je na Slovensku stále množstvo vodičov, ktorí túto povinnosť obchádzajú. Niektorí na platbu zabudnú, iní sa nepoistia po zániku poistenia, ale existujú aj vodiči, ktorí poistné nezaplatia náročky. Nech už je dôvod nezaplatenia PZP akýkoľvek, má to svoje následky.

Dôležitosť PZP

Podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla všetky vozidlá podliehajú povinnosti ich poistiť. Vďaka tomuto poisteniu má poškodený vždy uhradenú škodu a ten, kto nehodu spôsobí, zase istotu, že poisťovňa za neho škodu nahradí.

Štatistiky však hovoria o tom, že na Slovensku existuje stále množstvo vodičov, ktorí povinnosť zaplatiť PZP ignorujú. Podľa odhadov poisťovne Union je na Slovensku bez povinnej poistky približne 250 000 vozidiel (údaj z roku 2020). Ku koncu roka 2020 bolo totiž na Slovensku evidovaných približne 3,36 milióna vozidiel a podľa štatistík Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) malo PZP uzatvorené len 3,11 milióna z nich. To približne kopíruje aj štatistiky z roku 2018, podľa ktorých bolo poistených 2,98 milióna z celkového počtu 3,22 milióna vozidiel. Nepoistených je tak viac ako 7 % vozidiel.


Kto zaplatí škodu v takomto prípade? Ak spôsobí nehodu vozidlo, ktoré nemá uzavreté PZP, náklady sa uhradia z garančného fondu, ktoré vedie  Slovenská kancelária poisťovateľov. Škody si následne od vinníka nehody vymáha, a to do výšky jeho osobného majetku. V roku 2020 vyplatila kancelária na tieto účely približne 5 miliónov eur.


PZP a pokuty

Pokutu za nezaplatenú poistku dnes dostanete pomerne zriedkavo - v roku 2020 udelila polícia len 4 739 pokút za chýbajúce PZP, pričom priemerná výška pokuty dosiahla 106 eur. Navyše k tomu, že pravdepodobnosť, že dostanete pokutu, je pomerne nízka, nízka je aj samotná výška pokuty - môže dosiahnuť len 16 eur. To je, samozrejme, voda na mlyn pre neplatičov, ktorí PZP zabúdajú zaplatiť náročky, keďže uložená pokuta často nedosahuje ani výšku ročného poistného.

Treba však myslieť aj na to, že pokuta môže dosiahnuť hornú hranicu 3 320 eur. A pokuta nie je to najhoršie, čo vás pri jazde na nepoistenom aute môže postretnúť, ak spôsobíte škody na živote, zdraví alebo majetku. Zodpovednosti sa škodu sa totiž nevyhnete ani vtedy, keď jazdíte na nepoistenom vozidle. Náklady sa môžu vyšplhať na desiatky až stovky tisíc eur, ak zaviníte napríklad totálnu škodu vozidla, smrť či trvalé následky posádky. Namiesto radosti, že ste ušetrili pár desiatok eur na poistnom, môžete prísť o svoj majetok.

Havarijné poistenie chýba väčšine vozidiel

V prípade havarijného poistenia je podiel nepoistených vozidiel ešte výraznejší. V súčasnosti ho má uzavreté len približne jedna tretina vozidiel. Pri kúpe nového alebo ojazdeného vozidla však povinnosť uzatvoriť si havarijné poistenie neexistuje. Podľa poisťovní je navyše pravdepodobné, že ak by lízingové spoločnosti nepodmieňovali kúpu áut havarijným poistením, počet havarijne nepoistených vodičov by ešte viac stúpol. Stále máme na Slovensku viac vodičov, ktorí volia radšej vysoké riziko hradenia škody z vlastných peňazí, ako by mali platiť poistné.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
  • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

  • Zelená karta ihneď

  • Úspora až 50 %