Poisťovňa vás na ničom neukráti, v prípade, ak máte na poistné plnenie nárok. Problémom však je, že mnoho ľudí si myslí, že má nárok na niečo viac, ako v skutočnosti má. Preto je vždy základom dobre si prečítať zmluvu a tak isto aj výluky z poistenia.


Musíte vedieť, čo si poisťujete

Vždy je dôležité vyhľadať profesionála– sprostredkovateľa na poistenia, ktorý dokáže klientom nie len vypočítať koľko by platili v tej ktorej poisťovni, ale zhodnotiť celkový rozsah poistného krytia a odporučiť poisťovňu aj na základe skúseností s rýchlosťou a kvalitou samotnej likvidácie. Množstvo klientov nemá čas, skúsenosti prípadne nevie všetky informácie napísané v poistných podmienkach správne vyhodnotiť. A tu vniká mnoho nejasností. Pretože vy budete mať pocit, že vás poisťovňa oklamala, ale ona len konala v zmysle podmienok.

Pozor na rozsah krytia

Klientom, ktorí majú staršie vozidlá prospeje znížiť si cenu poistenia tak, že si vyberú krytie s menším limitom výšky normohodín. Takže ak máte „nové“ vozidlo do 4–6 rokov, je predpoklad že vozidlo bude servisované v autorizovanom servise. Autorizovaný servis má zvyčajne vyššie hodinové sadzby za prácu, ako neautorizovaný servis. Ak však chodíte so svojim starším vozidlom do neautorizovaného servisu – môžete si vybrať poistku s limitom napr. 20 eur na normohodinu. Štandardne však netreba očakávať výrazný pokles ceny poistenia. Dôvod je ten, že aj na nové či 5-ročné vozidlo sú náklady na opravu veľmi porovnateľné. Rozdiel v cene poistenia bude teda najmä v cene práce.

Poznajte riziká

Ako pri všetkých poisteniach, aj v prípade havarijného poistenia je potrebné, aby klient presne vedel na aké riziká si svoje vozidlo poisťuje a aké poistné plnenie môže v prípade poistnej udalosti dostať. Toto býva najčastejšie miesto sporu medzi klientom a poisťovňou.Najdôležitejšie je preštudovať poistné podmienky, dojednaný rozsah poistenia, aké rizika sú poistené, spoluúčasť, územnú platnosť poistenia, aby nevznikli v budúcnosti zbytočne nedorozumenia a oboznámiť sa s výlukami z poistenia.


Najlepšie ponuky poistenia na jednom mieste

Porovnáme vám najlepšie ponuky povinného zmluvného poistenia na trhu. Vyberte si poistenie presne podľa vašich predstáv.


Nie vždy si uplatníte škodu z PZP

Vlastníte dve autá a niektorý z členov rodiny vám poškodí druhé auto. Nuž, vyzerá to ako škoda spôsobený iným vodičom, ale v princípe nie je. Ide totiž o výluku a posudzuje sa ako vlastná škoda, hoci ste si ju nespôsobili sami. Jedinou možnosťou je škodu platiť z vlastných financií alebo využiť havarijné poistenie.

Na čo si dať extra pozor

Ide o výluky. Vy si myslíte, že máte havarijné poistenie alebo PZP, ale sú situácie, kedy môže byť škoda akákoľvek a poisťovňa vám krytie nepreplatí. Síce si môžete myslieť, že ide o oblafnutie, v skutočnosti ide o výluky, ktoré ste mali poznať. Preto si dajte pozor aspoň na tie najčastejšie, kedy sa krytie zvykne zamietnuť:  • škody spôsobené pracovnou činnosťou,

  • škody spôsobené osobou, ktorú nie je možné jednoznačne identifikovať,

  • škody spôsobené vodičom, ktorý nie je držiteľom platného vodičského oprávnenia,

  • škody spôsobené vodičom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných a psychotropných látok, ktoré znížili schopnosť viesť motorové vozidlo,

  • škody spôsobené vodičom, ktorý sa odmietol podrobiť skúške alebo vyšetreniu na prítomnosť vyššie uvedených látok,

  • škody spôsobené vojnovými udalosťami, teroristickými útokmi, štrajkami, vzburami alebo násilnými nepokojmi,

  • škody spôsobené nesprávnou obsluhou, údržbou alebo neschváleným používaním vozidla,

  • škody spôsobené prirodzeným opotrebovaním sa, chybnou konštrukciou, chybou materiálu alebo výrobnou chybou,

  • škody na elektroinštalácii vozidla spôsobené hlodavcami.Niektoré poisťovne medzi výluky zaraďujú aj škody spôsobené na prístrojoch, ktoré nie sú s autom pevne spojené, prípadne nie sú do neho priamo zabudované.