PZP pre ťahače prívesov

Dopravných nehôd alebo škodových udalostí spôsobených kamiónom alebo iným nákladným vozidlom je, bohužiaľ, na našich cestách viac ako dosť. Finančné škody sa môžu vyšplhať do závratných výšok. Ťahače prívesov patria medzi najväčšie a najťažšie nákladné vozidlá vôbec. Preto je povinnosť uzavrieť PZP pre ťahače prívesov a návesov viac ako opodstatnená.


PZP pre ťahače prívesov aj návesov

Hoci je medzi ťahačom prívesov a návesov mierny technický rozdiel, pred zákonom sú si tieto dva druhy nákladného vozidla absolútne rovné. Musia mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. A to nielen samotný ťahač, ale aj príves alebo náves. Nenechajte sa zmiasť, že zákon hovorí o povinnosti PZP pre motorové vozidlá, a náves predsa také vozidlo nie je. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prívesy a návesy, pretože okrem motorového vozidla zákon ošetruje „aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz.“
Ťahač s plne naloženým prívesom patrí medzi najväčšie a najťažšie vozidlá pohybujúce sa po cestách. Jeho riadenie si vyžaduje vodiča so skúsenosťami a šikovnými rukami, pretože manipulácia s ním je maximálne náročná. Bohužiaľ, na spôsobenie škody s podobným typom vozidla postačí len chvíľka nepozornosti. PZP pre ťahače prívesov by teda mala byť úplná samozrejmosť, a to nielen preto, že je to ustanovené zákonom.

Kde si PZP pre ťahače prívesov uzavrieť?

Nie všetky poisťovne sa špecializujú na poskytovanie PZP pre ťahače prívesov a návesov. Predsa len, sú to špecifické vozidlá, ktoré sa väčšinou poisťujú flotilovo, to znamená po skupinách minimálne piatich kusov. Ideálny spôsob, ako zistiť, ktoré poisťovne ponúkajú túto službu (a za akú cenu), je využitie
Spočítať
ceny
. Tá prihliada na všetky dôležité faktory ovplyvňujúce cenu, takže si jednoducho nájdete tú najlacnejšiu. Pár klikmi môžete poistenie hneď aj uzavrieť.
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2

Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Všetky poisťovne
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením