Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Číslo poistnej zmluvy

Keď sa rozhodnete pre akékoľvek poistenie, poisťovňa vám vytvorí poistnú zmluvu. Po jej uzatvorení a podpísaní sa poistenie stáva platným. Zvyčajne ste poistení odo dňa podpísania zmluvy, prípadne od dátumu uvedeného v zmluve. Okrem všetkých ostatných informácií je dôležité aj číslo poistnej zmluvy.

Čo je číslo poistnej zmluvy?

Na to, aby bola poistná zmluva platná, musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 792a Občianskeho zákonníka. Poisťovateľ musí v zmluve uviesť najmä:


  • obchodné meno a právnu formu,

  • názov štátu, kde sa nachádza jeho sídlo a názov štátu, kde sa nachádza pobočka, ktorá uzatvára poistnú zmluvu,

  • sídlo poisťovateľa a adresu umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzatvára poistnú zmluvu.


Súčasťou všetkých náležitostí je aj číslo poistnej zmluvy. Ide o dôležitý identifikačný znak. Spravidla je desaťmiestny. Na základe neho sa dajú jednotlivé zmluvy veľmi jednoducho identifikovať a dohľadať.


Číslo uľahčuje prácu nielen poisťovniam, ale aj vám. V prípade, že by ste potrebovali zmluvu dohľadať, bude vám s veľkou pravdepodobnosťou stačiť len tento údaj.

Číslo poistnej zmluvy pre vyhľadávanie zmluvy

Číslo poistnej zmluvy v bežnom živote nepotrebujete. Spravidla ho využívajú poisťovne, keď sa poistenec rozhodne, že poistenie zruší alebo ho chce nejakým spôsobom zmeniť. Na základe tohto údaju sa dá zmluva nájsť rýchlo a bez zbytočného čakania.


Druhou možnosťou, kedy sa dá číslo poistnej zmluvy využiť, je vtedy, keď ju potrebujete vyhľadať sami. Urobiť tak môžete na oficiálnej stránke Slovenskej kancelárie poskytovateľov.


Vyhľadávanie je jednoduché. Ak poznáte len číslo zmluvy, malo by vám to stačiť. Okrem neho môžete vyplniť aj informácie o poskytovateľovi, čiže poisťovni, kde ste poistenie vybavili a ďalšie informácie odvíjajúce sa od toho, o aké poistenie ide.

Číslo poistnej zmluvy pre škodovú udalosť

Číslo poistnej zmluvy má každá poistná zmluva, nehľadiac na to, či ide o poistenie vozidla, domu alebo bytu. Využijete ho v prípade, keď budete vypĺňať informácie o škodovej udalosti. V tlačivách je potrebné uviesť viacero údajov, ako meno a priezvisko, adresa či popis udalosti. Nechýba ani miesto na číslo poistnej zmluvy a ďalšie podrobnosti. Napríklad, keď ide o nahlásenie škody vozidla, je dôležité vyplniť aj číslo zelenej karty a evidenčné číslo.

Kde hľadať číslo poistnej zmluvy?

Číslo poistnej zmluvy by sa malo nachádzať  na prvej strane zmluvy úplne navrchu. Malo by byť viditeľné tak, aby ste ho nemuseli hľadať príliš dlho.