Každé motorové vozidlo musí byť kryté povinným zmluvným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Táto povinnosť platí od prvého do posledného dňa, kedy je vozidlo v evidencii motorových vozidiel.


Neuhradené poistné odporúčame zaplatiť čo najrýchlejšie, aby ste tak predišli zbytočným nepríjemnostiam.


Ak dôjde k poistnej udalosti v období, v ktorom poistený mešká so splátkou, poisťovňa môže na základe nezaplateného poistného vymáhať čiastočné alebo aj úplné preplatenie škody.


Ak nebolo poistenie uzavreté, alebo zaniklo z dôvodu, že ste nezaplatili poistné, držiteľ (príp. majiteľ) vozidla sa pokute nevyhne. Keďže sa jedná o zákonnú povinnosť, Slovenská kancelária poisťovateľov v spolupráci s Políciou túto skutočnosť odhalí spätne aj niekoľko rokov. Následne Obvodný úrad pokutuje neplatičov až do výšky 3320 EUR.


V prípade nezaplatenia splátky poistného do jedného mesiaca odo dňa splatnosti, poistná zmluva zvyčajne zaniká. Avšak podľa zákona je držiteľ / majiteľ vozidla povinný uzavrieť novú zmluvu na zvyšok poistného obdobia v tej istej poisťovni.


Platnosť svojej poistnej zmluvy si môžete skontrolovať kliknutím na nasledujúci odkaz: skontrolovať platnosť zmluvy. Do kolónky Poistenie ku dňu zadajte dnešný dátum.


Porovnajte si ceny PZP online

  • Porovnanie ponúk viacerých poskytovateľov na jednom mieste
  • Všetky zľavy a bonusy uvedené v kalkulačke
  • Úspora až 50 %