Poisťovníctvo sa zakladá na princípe solidarity, má chrániť pred neistými, ale významnými škodami. Poisťovacie podvody podlamujú tento systém neoprávnenými nárokmi, ktoré vyčerpávajú fondy vytvárané na množstvo skutočných škôd. Tieto poistné podvody spôsobujú poisťovniam výrazné ekonomické straty. Jedna sa o čiastky v rozsahu od 1 do 10 miliónov € ročne v závislosti od veľkosti poisťovne.


Ľudia sú kvôli plneniu od poisťovne ochotní zájsť čoraz ďalej. Len málo z nich si však uvedomuje, že ak sa páchateľ odhalí, hrozí mu zníženie či nevyplatenie poistného plnenia, súd alebo dokonca aj väzenie. Trestná sadzba za poisťovací podvod je závislá od spôsobu spáchania trestného činu, ale pohybuje sa v rozmedzí od jedného do 15 rokov.


Európska federácia národných asociácií poisťovní Insurance Europe sa rozhodla analyzovať typy, rozsah a dôsledky poisťovacích podvodov v Európe a spôsoby, akými sa poisťovne usilujú bojovať proti podvodom.


To, že ide o podozrivý prípad, vyhodnotia buď bežný pracovník poisťovne, alebo človek, ktorý uskutočnil prvotnú obhliadku, prípadne špeciálne elektronické systémy či softvér, ktoré poisťovne pre takéto prípady používajú. Úspešnosť ukazuje najmä počet potvrdených podozrení – 90 percent, čo znamená, že deväť z desiatich prešetrovaných škôd sú pokusy o podvod.


Na Slovensku sa za najčastejšie páchanými podvodmi považujú prípady súvisiace s poistením vozidiel. Najviac podozrivých škôd bolo štandardne v rámci povinného zmluvného poistenia a na druhom mieste je havarijné poistenie vozidiel. Často ide o antidatovanie zmlúv, zvyšovanie skutočnej škody, fingované krádeže vozidiel a predstierané dopravné nehody.Najbežnejšími a najčastejšími pokusmi o poistné podvody sú:


  • poskytovanie nepravdivých údajov vo vstupnom dotazníku

  • poskytovanie neúplných údajov vo vstupnom dotazníku

  • vznášanie nárokov na plnenie na základe zavádzajúcich a alebo nepravdivých okolností, vrátane nadsadených skutočných škôd

  • zavádzanie pri rokovaniach s poisťovňou v záujme získania neoprávneného prospechu.

  • nafingovanie dopravnej nehody

  • vymáhanie tej istej škody od viacerých poisťovní

  • nahlásenie krádeže vozidla, ktoré bolo predané v zahraničíZákonná poistka

Najlepšie ponuky PZP na jednom mieste

Porovnáme vám všetky ponuky povinného zmluvného poistenia na trhu a tú najvýhodnejšiu podľa vašich predstáv môžeme hneď uzavrieť. Jednoducho, rýchlo, lacno.