Generali vlani odhalila 8 940 pokusov o poistný podvod

V minulom roku odhalila poisťovňa Generali Slovensko 8 940 pokusov o poistné podvody, pri ktorých sa klienti chceli neprávom obohatiť o 4 mil. eur z poistného krytia. V porovnaní s rokom 2009 tak počet pokusov o neoprávnené poistné plnenie vzrástol o 35,3 %. Najviac poistných podvodov, až 80% z celkového počtu evidovaných prípadov, spoločnosť zaznamenala v oblasti motorových vozidiel.

Nasledovali pokusy o podvod v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti občanov i podnikateľov, ktoré predstavujú 19 % z celkového počtu. Zvyšné1 % sa týkalo poistenia osôb. Z hľadiska veku sa o nekalé konanie pokúšajú najmä ľudia do 30 rokov (29% poistných podvodov) a do 35 rokov (23,70% podvodov). Najmenej podvodných pokusov poisťovňa eviduje u mladých ľudí do 20 rokov (necelé 3%).

Najviac pokusov o neoprávnené získanie poistného plnenia bolo v Bratislavskom kraji. Nasledovali mestá Košice a Prešov, ďalej Banská Bystrica a Žilina. Ľudia sa najčastejšie snažia neoprávnene získať poistné plnenie prostredníctvom fiktívnych škôd, ktoré nevznikli tak, ako ich klienti popísali. Predstavujú 23,42 % z celkového počtu evidovaných pokusov. V 23 % sa klient snažil od poisťovne získať vyššie poistné plnenie, než na aké mal nárok.

Poisťovňa sa stretáva aj s prípadmi zatajovania alebo poskytovania nepravdivých informácii, kedy klienti zamlčia napríklad požitie alkoholu či iné porušenie zákona. Takéto zamlčovanie sa objavuje až v 36 % všetkých prípadov.

Poisťovne sa chránia pred podvodníkmi vlastnými silami, budujú si sekcie špecializované na ich odhaľovanie a vo vlastných radoch zavádzajú viacstupňovú kontrolu pri likvidovaní poistných udalostí. Na druhej strane si vymieňajú informácie o podozrivých prípadoch i klientoch a využívajú centrálnu evidenciu poistných udalostí. (zdroj: SITA)Zákonná poistka

Najlepšie ponuky PZP na jednom mieste

Porovnáme vám všetky ponuky povinného zmluvného poistenia na trhu a tú najvýhodnejšiu podľa vašich predstáv môžeme hneď uzavrieť. Jednoducho, rýchlo, lacno.