Neuzatvorenie PZP sa Vám nemusí vyplatiť

Prevádzkou motorového vozidla bez platného povinného zmluvného poistenia porušujete povinnosť stanovenú zákonom. Takýchto vodičov sa na slovenských cestách zúčastňuje až 171 000. Viete čo riskujete, ak ste jedným z takýchto vodičov aj vy?

  • ak sa stanete vinníkom nehody, ste povinný uhradiť poškodenému ujmu nielen na jeho vozidle ale aj ujmu na zdraví. Tieto náklady sa môžu vyšplhať poriadne vysoko. Sú prípady, keď to vodiča bez PZP stojí celý majetok, ba dokonca musí splácať poškodenému rentu po celý život. Oplatí sa Vám riskovať? Na slovensku je za rok nehôd zavinených vodičmi bez PZP viac než 4 000.
  • ak ste PZP vôbec neuzatvorili, alebo poistenie zaniklo pre neplatenie, kontrola príslušnými správnymi orgánmi Vám môže udeliť finančnú pokutu do 3 rokov odo dňa keď k porušeniu došlo, resp. do 2 rokov od dňa, kedy sa o tomto porušení dozvedela a jej výška môže byť uložená až do 3 319,39 € (minimálna výška je 16,59 €).
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 7

Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Ponuky poisťovní
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením