Kupujete auto z druhej ruky, aké poistenie potrebujete?

Pri kúpe auta z druhej ruky budete popri otázke o funkčnosti a počte kilometrov, musieť vyriešiť aj otázku ako auto poistiť. Preto prinášame sprievodcu poistením ojazdeného automobilu, ktorý vám všetko uľahčí.

Poistenie potrebujete už pri prepise

Nie je príliš dôležité, či kupujete auto z autobazáru, alebo od fyzickej osoby. V oboch prípadoch budete už pri prihlásení auta na vaše meno potrebovať platné povinné zmluvné poistenie (PZP). Postup je jednoduchý. Na dopravnom inšpektoráte pri prihlasovaní vozidla predložíte potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia. Je to zákonná povinnosť, keďže každé jedno auto, ktoré má evidenčné číslo, musí mať platné PZP. Pritom nestačí, že toto auto malo PZP na predchádzajúceho majiteľa. Ten totiž po doložení predaja auto odhlási a poisťovňa mu vyplatí nevyčerpané poistné. Bez platnej poistky dopravný inšpektorát nevykoná žiadnu zmenu a teda ani prepis majiteľa. Samotné autobazáre často ponúkajú servis v otázke poistenia a to znamená, že s vozidlom vám už odovzdajú aj platné poistenie. No to samozrejme nemusí byť najvýhodnejšie. Preto ak sa rozhodnete vozidlo prihlásiť sami, je to taktiež jednoduché.

Spočítať
ceny PZP

Koho poistka platí?

Keď nastane situácia, že jeden z vlastníkov predáva auto druhému, podľa predpisov je potrebné, aby nový majiteľ mal PZP uzatvorené od dňa, keď si auto prepíše na seba. Poistenie uzavrie na základe informácií z technického preukazu. Tu je však nutné poznamenať, že starému majiteľovi nezaniká dňom prehlásenia jeho poistka. Zanikne až potom, ako sa nové vozidlo zapíše na inú osobu v evidencii vozidiel.


Havarijné poistenie je otázne

V prípade jazdených vozidiel je vždy na mieste otázka havarijného poistenia. Ak je vek auta do päť rokov, klasické havarijné poistenie sa oplatí. Je však nutné počítať s tým, že auto už nie je nové a tak sa budete musieť dostaviť do poisťovne na obhliadku vozidla a jeho nafotenie. Pri nových vozidlách táto povinnosť odpadá, auto je poistené havarijne bez obhliadky. Za zváženie stojí aj možnosť uzatvoriť k autu rozšírenejšie povinné zmluvné poistenie. To znamená, že namiesto havarijného poistenia si uzatvoríte k PZP bonusové poistenia, ktoré kryjú aj vašu škodu na vozidle. Prirodzene, nedá sa poistiť komplexná škoda, či vandalizmus, ale napríklad stret so zverou, čelné sklo, či pneumatiky áno. V takomto prípade nie je potrebné prísť s vozidlom na obhliadku, čo šetrí čas a PZP s pripoistením vyjde omnoho lacnejšie ako napríklad plné havarijné poistenie.

Havarijné
poistenie
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 6

Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Ponuky poisťovní
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením