Genertel poisťovňa

Genertel poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie PZP

Nový hráč na trhu PZP Genertel uzatvára poistky len telefonicky alebo cez internet. Konečná cena za povinné zmluvné poistenie vozidla sa vypočíta podľa výkonu motora, hmotnosti vozidla, veku majiteľa auta, trvalého bydliska a histórii škodovosti. Genertel poisťovňa poskytuje krytie pri poruche vozidla 100 eur u nás a 300 eur v zahraničí. V asistenčných službách od Genertelu je zahrnutá pomoc pri strate kľúča, defekte, tankovaní, vybitej batérii či odtiahnutie a oprava nepojazdného vozidla.

Genertel poisťovňa pri výpočte ceny povinného zmluvného poistenia PZP prihliada na vek, škodovosť a bydlisko vodiča, hmotnosť vozidla a dobu bezškodového priebehu.

Klientom ponúka základný limit krytia vo výške 5,0 mil.€ na škody na zdraví i pri usmrtení a 1,0 mil.€ na škody na majetku a ušlom zisku.

Súčasťou produktu PZP Genertel poisťovne sú aj asistenčné služby poskytované v spolupráci Europe assistance. Asistenčné služby Genertel poisťovne sú dostupné zo Slovenska na tel. čísle + 421 2 3278 4284

PZP porovnanie

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 7

Genertel poisťovňa

  • Lamačská cesta 3/A
    841 04 Bratislava
  • 0850 555 555, +421 2 3278 4201 (zo zahraničia)
  • www.genertel.sk