Genertel poisťovňa je online poisťovňa patriaca do skupiny Generali PPF Holding. Je súčasťou stabilnej a silnej skupiny Generali Group, ktorá bola založená v roku 1831.

Jednoducho porovnávajte online

Povinné zmluvné poistenie

  • Rychlý výsledok do 2 minút

  • Zelená karta ihneď

  • Úspora až 50 %

Havarijné poistenie

  • Ponuky poisťovní na jednom mieste

  • Úspora až 40 % ročne

  • Porovnanie do 2 minút

Cestovné poistenie

  • Uzavretie do 2 minút, zľava až 50 %

  • Online porovnanie viacerých ponúk

  • Možnosť uzavrieť i v deň odjazdu

História Genertel poisťovne

Genertel poisťovňa je online poisťovňa patriaca do skupiny Generali PPF Holding. Tento holding je spoločným podnikom skupiny PPF Group a Generali Group. Súčasťou skupiny Generali na Slovensku je aj poisťovňa Generali Slovensko.Vznik Generali Group

Assicurazioni Generali bola založená v talianskom Terste v roku 1831. Na akciovú burzu v Terste vstúpila Generali poisťovňa už v roku 1857. Prvé dividendy svojim akcionárom vyplácala Generali poisťovňa prvýkrát už v roku 1875. V tomto trende pravidelne pokračovala až do roku 1914. Už v roku 1881 významne rozšírila svoje pôsobenie v strednej Európe formou založenia dcérskej spoločnosti so sídlom vo Viedni.


Obchodná aktivita vo väčšine Európy však v roku 1940 bola z dôvodu začatia 2. svetovej vojny pozastavená. Po skončení 2. svetovej vojny v roku 1945 prišla Generali poisťovňa najmä vďaka znárodňovaniu o svoje dcérske spoločnosti v strednej a východnej Európe. Napriek tomu sa nevzdala a v roku 1948 znovunaš­tartovala svoju expanziu mimo Talianska. V roku 1989 vstúpila cez join venture na trh Maďarska, neskôr založila dcérsku spoločnosť na Slovensku a v okolitých krajinách.


Vznik PPF Holding

Finančná skupina PPF začala svoje podnikateľské aktivity v roku 1991. Prvou oblasťou aktivít bolo kolektívne investovanie a správa fondov počas kupónovej privatizácie. Po prvom a druhom kole kupónovej privatizácie sa PPF podarilo v roku 1996 získať významný podiel v České pojišťovně, a.s. Výsledkom tejto kúpy bola v roku 1997 zmena stratégie skupiny PPF – svoje investície začala viac orientovať z oblasti priemyslu na finančné služby pre menších klientov a domácnosti.


Na Slovenský trh vstúpila v roku 1999 prostred­níctvom spoločnosti Home Credit Slovensko a.s., ktorá ponúka produkty a služby splátkového predaja. Proces privatizácie České pojišťovny, a.s. sa skupine PPF podarilo dokončiť v roku 2001, keď odkúpila zvyšné akcie od Fondu národního majetku a Komerční banky.


Genertel poisťovňa a Generali PPF Holding

Spoločnosť Generali PPF Holding B.V. vznikla v roku 2007 spojením aktivít Generali Group a skupiny PPF za účelom koordinácie obchodných aktivít v strednej a východnej Európe. Nová spoločnosť pri vzniku mala aktíva vyše 5,1 miliardy Eur a cez 9 miliónov klientov. Proces tvorenia definitívnej štruktúry holdingu bol dokončený v roku 2008. Súčasťou holdingu sa stala aj poisťovňa Genertel, ktorá vznikla v roku 1994. Genertel poisťovňa odvtedy svoje pôsobenie rozšírila na viaceré európske trhy. Na talianskom trhu je známa ako Genertel.it, na nemeckom ako CosmoDirekt.de, na maďarskom ako Genertel.hu a prítomná je aj na francúzskom trhu. Na Slovensko vstúpila poisťovňa Genertel v októbri 2010 a je u nás známa ako Genertel.sk.Genertel poisťovňa na Slovensku

Genertel poisťovňa vstúpila na slovenský trh PZP v októbri 2010. Pri svojom vstupe sa stala už 11.-tou poisťovňou pôsobiacou na slovenskom trhu povinného zmluvného poistenia automobilov – PZP. Genertel poisťovňa je na Slovensku novou ale pritom jedinou výlučne online poisťovňou. Svoj obchodný model online poistenia poisťovňa Genertel používa už od svojho vzniku v roku 1994 a úspešne jej funguje na talianskom, nemeckom, maďarskom a francúzskom trhu PZP. Po vstupe na trh PZP v októbri 2010 plánuje pre rok 2011 vstup na trh havarijného a cestovného poistenia.Základné údaje


Obchodná firma: Genertel poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
Kontaktná adresa: Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
Akcionár:   Genertel poisťovňa


Generálne riaditeľstvo:

Genertel poisťovňa
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Tel: 0850 555 555, +421 2 3278 4201 (zo zahraničia)

Genertel poisťovňa

Napíšte nám

info@genertel.sk

Zavolajte nám

0850 555 555, +421 2 3278 4201 (zo zahraničia)

Adresa

Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava

Webová stránka

www.genertel.sk