Výška poistného sa odvíja aj od lokality. Aká je cena poistenia v jednotlivých krajoch?

Výška poistného za povinné zmluvné poistenie i havarijné poistenie nie je pre každého poistenca rovnaká. Do výpočtu ceny poistenia sa premietajú rôzne premenné. Jednou z nich je aj lokalita majiteľa vozidla, teda miesto, kde držiteľ auta žije. Tak sa stáva, že výška poistného môže byť v jednotlivých krajoch rozdielna.


Cena poistného závisí od rôznych parametrov

Výška poistného za povinné zmluvné poistenie (PZP) i havarijné poistenie sa odvíja od mnohých faktorov. Patria medzi ne napríklad:

 • výrobná značka a model vozidla,
 • objem a výkon vozidla, jeho hmotnosť,
 • účel jeho využitia,
 • rok výroby vozidla,
 • vek vodiča,
 • rozsah rizík, ktoré sú predmetom poistného krytia,
 • výška poistnej sumy,
 • výška spoluúčasti,
 • územná platnosť poistenia,
 • lokalita bydliska,
 • doba bezškodového priebehu,
 • rôzne zľavy poisťovne a podobne.Od všetkých týchto parametrov bude závisieť cena poistného. Ako? Pozrime sa napríklad na faktor veku vodiča. Keďže mladší vodiči sú vo všeobecnosti rizikovejší ako tí starší a skúsenejší, v priemere zaplatia vyššie poistné. Vyššie poistné majú napríklad aj vozidlá so silnejším motorom a podobne. Každá poisťovňa však pri výpočte zohľadňuje rôzne kritériá. Cena poistného sa tak nestanovuje paušálne, ale na základe segmentácie klientov, ktorá zohľadňuje ich rizikovosť. Niektoré poisťovne majú vyššie ceny pre klientov s vyššou škodovosťou, iné pre rizikovejšie modely vozidiel a ďalšie pre rizikovejšie lokality.


Porovnajte si ceny PZP online

 • Porovnanie ponúk viacerých poskytovateľov na jednom mieste
 • Všetky zľavy a bonusy uvedené v kalkulačke
 • Úspora až 50 %

Regionálne rozdiely v poistení

Do výpočtu výšky poistného teda vstupuje aj lokalita; miesto, kde má držiteľ vozidla trvalé bydlisko. Aj v tomto prípade sa však môžeme stretnúť s rôznymi prístupmi poisťovní. Zatiaľ čo v niektorých poisťovniach nemusia spraviť regionálne rozdiely žiadny cenový rozdiel, v iných môže ísť o rozdiel markantný.

Niektoré poisťovne totiž nestanovujú teritoriálne záležitosti ako kľúčové, nakoľko význam krajov dnes už stráca na dôležitosti. Predstavte si napríklad Bratislavu - koľko automobilov z iných krajov tam asi jazdí? Druhá skupina poisťovní, naopak, rizikovosť lokality zohľadňuje. Podľa štatistík vzniká totiž najviac nehôd vo veľkých mestách, ako sú Bratislava a Košice. Naopak, obyvatelia menších miest a obcí sú z tohto hľadiska menej rizikoví. Najdrahšie poistenie následne platia autá v bratislavskom kraji a cena sa znižuje smerom na východ. Podľa informácií z roku 2021 zaplatí napríklad Bratislavčan za to isté auto o 70 € vyššie ročné PZP ako šofér z Kežmarku.

Pri stanovení výšky poistného je teda región len jedným z parametrov, ktoré vstupujú do výpočtu. Skôr, než poistenie uzavriete, porovnajte si  výšku poistného pre PZP  a pre  havarijné poistenie  prostredníctvom našich online kalkulačiek a uzatvorte najvýhodnejšie poistenie pre svoje vozidlo online.


Nezabúdajte na poistenie

Buďte pripravení na všetko, a to aj na situácie, ktoré sa nedajú predvídať. Nezabudnite preto uzatvoriť výhodné povinné zmluvné poistenie, ktoré je zo zákona povinné. Okrem toho si môžete zvoliť aj havarijné poistenie s vysokým krytím určené na krytie vášho zdravia a majetku. Porovnajte si jednotlivé ponuky  slovenských poisťovní a zvoľte tú najlepšiu.