Výška poistného sa odvíja aj od lokality. Aká je cena poistenia v jednotlivých krajoch?

Výška poistného za povinné zmluvné poistenie i havarijné poistenie nie je pre každého poistenca rovnaká. Do výpočtu ceny poistenia sa premietajú rôzne premenné. Jednou z nich je aj lokalita majiteľa vozidla, teda miesto, kde držiteľ auta žije. Tak sa stáva, že výška poistného môže byť v jednotlivých krajoch rozdielna.

Porovnať ceny poistenia

Cena poistného závisí od rôznych parametrov

Výška poistného za povinné zmluvné poistenie (PZP) i havarijné poistenie sa odvíja od mnohých faktorov. Patria medzi ne napríklad:

 • výrobná značka a model vozidla,
 • objem a výkon vozidla, jeho hmotnosť,
 • účel jeho využitia,
 • rok výroby vozidla,
 • vek vodiča,
 • rozsah rizík, ktoré sú predmetom poistného krytia,
 • výška poistnej sumy,
 • výška spoluúčasti,
 • územná platnosť poistenia,
 • lokalita bydliska,
 • doba bezškodového priebehu,
 • rôzne zľavy poisťovne a podobne.
 

Od všetkých týchto parametrov bude závisieť cena poistného. Ako? Pozrime sa napríklad na faktor veku vodiča. Keďže mladší vodiči sú vo všeobecnosti rizikovejší ako tí starší a skúsenejší, v priemere zaplatia vyššie poistné. Vyššie poistné majú napríklad aj vozidlá so silnejším motorom a podobne. Každá poisťovňa však pri výpočte zohľadňuje rôzne kritériá. Cena poistného sa tak nestanovuje paušálne, ale na základe segmentácie klientov, ktorá zohľadňuje ich rizikovosť. Niektoré poisťovne majú vyššie ceny pre klientov s vyššou škodovosťou, iné pre rizikovejšie modely vozidiel a ďalšie pre rizikovejšie lokality.

Regionálne rozdiely v poistení

Do výpočtu výšky poistného teda vstupuje aj lokalita; miesto, kde má držiteľ vozidla trvalé bydlisko. Aj v tomto prípade sa však môžeme stretnúť s rôznymi prístupmi poisťovní. Zatiaľ čo v niektorých poisťovniach nemusia spraviť regionálne rozdiely žiadny cenový rozdiel, v iných môže ísť o rozdiel markantný.

Niektoré poisťovne totiž nestanovujú teritoriálne záležitosti ako kľúčové, nakoľko význam krajov dnes už stráca na dôležitosti. Predstavte si napríklad Bratislavu - koľko automobilov z iných krajov tam asi jazdí? Druhá skupina poisťovní, naopak, rizikovosť lokality zohľadňuje. Podľa štatistík vzniká totiž najviac nehôd vo veľkých mestách, ako sú Bratislava a Košice. Naopak, obyvatelia menších miest a obcí sú z tohto hľadiska menej rizikoví. Najdrahšie poistenie následne platia autá v bratislavskom kraji a cena sa znižuje smerom na východ. Podľa informácií z roku 2021 zaplatí napríklad Bratislavčan za to isté auto o 70 € vyššie ročné PZP ako šofér z Kežmarku.

Pri stanovení výšky poistného je teda región len jedným z parametrov, ktoré vstupujú do výpočtu. Skôr, než poistenie uzavriete, porovnajte si výšku poistného pre PZP a pre havarijné poistenie prostredníctvom našich online kalkulačiek a uzatvorte najvýhodnejšie poistenie pre svoje vozidlo online.

Spočítať ceny online
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 7

Výhody portálu

 • Okamžitá platnosť poistenia
 • Aktuálne sadzby
 • Ponuky poisťovní
 • Možnosť online platby
 • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
 • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením