Cena poistenia v jednotlivých krajoch

Havarijné poistenie a rovnako aj povinné zmluvné poistenie nemajú jednotnú cenu pre každého. Často do hry vstupujú aj regionálne záležitosti. Teda to, kde držiteľ auta žije. V jednotlivých krajoch tak poistenie môže byť cenovo rozdielne.

Spočítať
ceny

Región nie je najpodstatnejší

Vo všeobecnosti možno povedať, že čo sa týka regiónov, najdrahšie poistenie platia autá v bratislavskom kraji a cena sa znižuje smerom na východ. Avšak poisťovne neurčujú teritoriálne záležitosti ako kľúčové, nakoľko dnes už význam krajov stráca na dôležitosti. Keďže napríklad v Bratislave jazdí mnoho automobilov z iných krajov. Výška ročného poistného za KASKO a PZP závisí hlavne od výrobnej značky a modelu vozidla, poistnej sumy, rozsahu dojednaného poistenia – rozsahu rizík, ktoré sú predmetom poistného krytia, spoluúčasti, územnej platnosti, ďalej od dĺžky získaného bezškodového priebehu poistníka, a tiež veku vozidla.

Pri vstupe motorového vozidla do poistenia sa teda pri určovaní výsledného poistného viac faktorov a región, v ktorom sa pohybuje je len jednou súčasťou výpočtu. V niektorých poisťovniach nemusia spraviť regionálne rozdiely žiadny cenový rozdiel, nikde ide o pár centov. Avšak najväčšie rozdielu sú vo veku vodiča. Mladší vodiči majú v priemere vyššie poistné ako starší a skúsení vodiči.

Každá poisťovňa má iné kritéria pri výpočte ceny havarijného poistenia aj PZP a preto sa nedá cena zovšeobecniť. Ideálne je tak použiť porovnanie kalkulačiek a uvidíte, kde vás poistenie vyjde najmenej.

Ceny sa zdvihli bez ohľadu na región

Národná banka Slovenska konštatovala, že slovenský trh povinného zmluvného poistenia PZP je na hranici udržateľnosti a poisťovne musia zvýšiť ceny. Pomer škodovosti k výberu poistného totiž v poisťovniach atakuje hranicu 100 %, čo je extrémne číslo, naznačujúce vysokú nestabilitu trhu a práve tento fakt extrémne začal vplývať na výšku poistného.

Mnoho ľudí si myslí, že ceny rastú aj kvôli 8 % poistnému odvodu, zavedenému v januári 2017 alebo ako príprava na novú daň z poistenia, ktorá začal platiť od januára 2019. „Nie je to tak. Osobitný odvod z povinných poistiek na auto je už na Slovensku dlhé roky zakalkulovaný do cien poistného,“ hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Mladí vodiči zaplatia viac v každom kraji

Mladí ľudia z väčších miest majú rozdiely v cenách poistiek medzi poisťovňami zásadné. Napríklad 22-ročný mladý človek z Bratislavy, majiteľ malého auta Hyundai i20, zaplatí za povinnú poistku od 82 eur až po 620 eur ročne. Naproti tomu, pri 45-ročnom mužovi s rovnakým autom je cenový rozdiel medzi najlacnejšou a najdrahšou ponukou len približne dvojnásobný. „Poisťovne v poslednom čase prísnejšie vyhodnocujú rizikovosť klientov. Ak je štatistika nepriaznivá, čo dlhodobo platí pri mladých mužoch z Bratislavy a ďalších väčších miest, časť poisťovní uplatňuje výraznú rizikovú prirážku. Tento prístup však ešte stále nie je plošný. Ak sa mladý človek poradí s finančným odborníkom, stále vie nájsť povinné poistenie za rozumnú cenu,“ hovorí M. Búlik. Slovenskí vodiči však obecne nemajú dôvod na nespokojnosť s cenami poistného. Ceny povinného poistenia na Slovensku sú nižšie ako v Čechách, Maďarsku a Poľsku. Nehovoriac o Rakúsku, kde majitelia áut platia až 10-násobne vyššiu poistku.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2

Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Ponuky poisťovní
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením