AXA poisťovňa, a.s - PZP

člen skupiny UNIQA Insurance Group

Poisťovňa AXA vznikala postupne v druhej polovici 20. storočia.

Povinné zmluvné poistenie

Poisťovňa AXA pri výpočte ceny PZP zohľadňuje:

  • výkon automobilu

  • miesto registrácie

  • vek majiteľa vozidla

Pri určení výšky ročného poistného za zákonnú poistku vozidla v AXA je najdôležitejším kritériom vek vodiča. Objem alebo výkon motora poisťovaného vozidla nie sú až tak dôležité, čo zvýhodňuje skúsenejších vodičov v menších mestách. Zadarmo klient získava pomoc pri výmene prasknutej pneumatiky, dotankovanie prázdnej nádrže či odomknutie dverí, ak si nechtiac zabuchnete kľúče v aute.

Klientom AXA ponúka bonus až vo výške 50%.

AXA poisťovňa ponúka pri PZP poistení základný limit krytia Štandard s poistnou ochranou vo výške 5 mil.€ za škody na živote i usmrtení a 2,5 mil.€ za škody na majetku a ušlom zisku.

Bezplatné asistenčné služby AXA poisťovne sú dostupné na tel. čísle +421 2 2929 2929.

Ku dňu 31.8.2021 schválila Česká národná banka aj Národná banka Slovenska zlúčenie poisťovní AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom v Bratislave a UNIQA pojišťovna. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s. sú spoločnosti, ktoré zanikajú fúziou a UNIQA pojišťovňa, a.s. sa stáva ich nástupníckou spoločnosťou. Všetci klienti AXA sa automaticky stávajú klientmi spoločnosti UNIQA pojišťovna, a.s., ktorá sa tak stane ich novým poistiteľom. Značka AXA zostáva na Slovensku zastúpená iba v AXA Assistance.

Uniqa poisťovňa


Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava


  • +421 232 600 100

info@uniqa.sk

Zákonná poistka

Najlepšie ponuky PZP na jednom mieste

Porovnáme vám všetky ponuky povinného zmluvného poistenia na trhu a tú najvýhodnejšiu podľa vašich predstáv môžeme hneď uzavrieť. Jednoducho, rýchlo, lacno.