Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zodpovednosť za škodu

Povinnosť fyzickej alebo právnickej osoby niesť následky svojho nedbanlivého konania v občianskom živote, ako zamestnanec voči zamestnávateľovi, pri vykonávaní profesnej činnosti, za vadný výrobok, za škody na životnom prostredí a pod.