Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zníženie poistnej sumy

Pokles výšky poistnej sumy na základe pokynu poisteného, poistných podmienok alebo iných skutočností.