Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zničenie veci

Závažne poškodenie veci trvalého a neodstrániteľného charakteru, ktoré neumožňuje jej ďalšie využívanie alebo používanie.