Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zničené vozidlo

Vozidlo, pri ktorom primerané náklady na opravu veci prevyšujú aspoň 70 % (individuálna hodnota u každej poisťovne) všeobecnej hodnoty vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti.