Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zmluvné poistenie

Poistenie uzatvorené vo forme poistnej zmluvy, kde túto formu môže prikazovať zákon alebo iný právny predpis (ako napríklad v prípade PZP).