Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zmiernenie následkov poistnej udalosti

Zmenšenie miery znehodnotenia vecí, majetku alebo práv vzniknutej po poistnej udalosti formou vecného alebo finančného odškodnenia.