Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zľava na poistnom

Cenové zvýhodnenie poistníka zo strany poisťovne. Poskytuje sa v prípade ročnej platby, väčšieho objemu poistného alebo predchádzajúceho bezškodového priebehu.