Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Životná poisťovňa

Súkromná obchodná spoločnosť podnikajúca podľa Obchodného zákonníka a Zákona o poisťovníctve, ponúkajúca poistné produkty životného poistenia.