Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Živel

Súbor rizík prírodného charakteru, ktorých vznik a priebeh je človekom ťažko ovplyvniteľný. Patrí sem: požiar, výbuch, blesk, víchrica, ľadovec, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, pád stromov, stožiarov a lavín, pád iných predmetov a voda z vodovodných zariadení.