Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Združenie poisťovní

Spolupráca viacerých poisťovní v určitej oblasti poistenia za účelom zníženia rizika, zníženia nákladov, výmeny informácií alebo z iných dôvodov prostredníctvom asociácie alebo iného právneho subjektu.