Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zážihový motor

Druh spaľovacieho motora, v ktorom sa zapaľuje stlačená zápalná zmes plynného alebo kvapalného paliva a vzduchu za pomoci cudzieho zdroja tepla. Najčastejšie ide o zapaľovaciu sviečku v benzínovom motore.