Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Záplava

Druh živelného rizika, pri ktorom dochádza k vytvoreniu súvislej vodnej plochy na väčšom území bez možnosti prirodzeného odtoku počas určitej doby.